Discussion catégorie:Leydi

Iwde to Wikipedia
Diw fayde: peeragol, Ɗaɓɓitugol

Ko "Leydi" na ko Leyɗe" ɓuri moƴƴude? Leydi ko gooto, leyɗe ana heewi / ko ɗuuɗi. --A12n 18 novembre 2007 à 23:17 (UTC)