Ceertol hakkunde baylitte "Leydi"

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
8 479 octets supprimés ,  il y a 1 an
fix encoding
(Fixed grammar)
Pese: Taƴtagol jaaɓngal cinndel Taƴtagol cinndel Modification avec l’application Android
(fix encoding)
'''Leydi''' hino jogii maanaaji ɗuuɗuɗi:
‮'''𞤂𞤫𞤴𞤣𞤭''' 𞤸𞤭𞤲𞤮 𞤶𞤮𞤺𞤭𞥅 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄𞤶𞤭 𞤯𞤵𞥅𞤯𞤵𞤯𞤭:
 
#aranun ɗun: ko hoodere me'en yiilotoonde nde enen banuu-Aadama'en kanyun e denndaangal taguuli Alla tabiti e dow mun. Ko leydi ndin woni nyiiɓirde tageefo ngon, fahin ko kayri funnata leɗɗe e funngooji wuurnuɗi tageefo ngon.
#𞤢𞤪𞤢𞤲𞤵𞤲 𞤯𞤵𞤲: 𞤳𞤮 𞤸𞤮𞥅𞤣𞤫𞤪𞤫 𞤥𞤫'𞤫𞤲 𞤴𞤭𞥅𞤤𞤮𞤼𞤮𞥅𞤲'𞤣𞤫 𞤲'𞤣𞤫 𞤫𞤲𞤫𞤲 𞤦𞤢𞤲𞤵𞥅-𞤀𞥄𞤣𞤢𞤥𞤢'𞤫𞤲 𞤳𞤢𞤻𞤵𞤲 𞤫 𞤣𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤼𞤢𞤺𞤵𞥅𞤤𞤭 𞤀𞤤𞥆𞤢 𞤼𞤢𞤦𞤭𞤼𞤭 𞤫 𞤣𞤮𞤱 𞤥𞤵𞤲. 𞤑𞤮 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭 𞤲'𞤣𞤭𞤲 𞤱𞤮𞤲𞤭 𞤻𞤭𞥅𞤩𞤭𞤪𞤣𞤫 𞤼𞤢𞤺𞤫𞥅𞤬𞤮 𞤲'𞤺𞤮𞤲, 𞤬𞤢𞤸𞤭𞤲 𞤳𞤮 𞤳𞤢𞤴𞤪𞤭 𞤬𞤵𞤲𞥆𞤢𞤼𞤢 𞤤𞤫𞤯𞥆𞤫 𞤫 𞤬𞤵𞤲𞤺𞤮𞥅𞤶𞤭 𞤱𞤵𞥅𞤪𞤲𞤵𞤯𞤭 𞤼𞤢𞤺𞤫𞥅𞤬𞤮 𞤲'𞤺𞤮𞤲.
#ɗimmun: leydi hino wona kadi tummbere wano nde goɗɗo wi'i: mi soodii leydi fii darnugol suudu
#𞤯𞤭𞤥𞥆𞤵𞤲: 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭 𞤸𞤭𞤲𞤮 𞤱𞤮𞤲𞤢 𞤳𞤢𞤣𞤭 𞤼𞤵𞤥𞤦𞤫𞤪𞤫 𞤱𞤢𞤲𞤮 𞤲'𞤣𞤫 𞤺𞤮𞤯𞥆𞤮 𞤱𞤭'𞤭: 𞤥𞤭 𞤧𞤮𞥅𞤣𞤭𞥅 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭 𞤬𞤭𞥅 𞤣𞤢𞤪𞤲𞤵𞤺𞤮𞤤 𞤧𞤵𞥅𞤣𞤵
#tammun: leydi hino wona kadi tummbere yaajunde seeɗa nde yimɓe hawtiti sinci laamu wootu e mu'un, ko ɗun wi'etee kadi dawla, e piide misal: [[Maali]] e [[Gine]] ko leyɗe maa dawlaaji [[Afirik]] Hiirnaangeeri. Kono non kadi wano [[Fuuta Jaloo]], [[Maasinaa]], [[Adamawaa]] no gasa wi'eede leydi, ɗun e wonde ko diiwe e nder dawlaaji. E hino ɗoo leyɗe aduna on fewndiiɗe ɗen hannde. Ko ɓuri heewde kon e majje ko leyɗe jeyɗe hoore mum, e maanaa dawlaaji, joganiiɗi hoore mum laamu kono leyɗe go’o wano Tibet maa Falastiin maa Sahara no humii e leydi ɓurndi doolnude jogiindi laamu e dow majje, ɗe alaa dawla. Kono ɗum haɗataa en tawnude ɗe ɗo’o sabu innde majje no heewi naneede e nder kibaaruuji jaayɗe (jurnaluuji) maa rajooji winndere nden:
#𞤼𞤢𞤥𞥆𞤵𞤲: 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭 𞤸𞤭𞤲𞤮 𞤱𞤮𞤲𞤢 𞤳𞤢𞤣𞤭 𞤼𞤵𞤥𞤦𞤫𞤪𞤫 𞤴𞤢𞥄𞤶𞤵𞤲'𞤣𞤫 𞤧𞤫𞥅𞤯𞤢 𞤲'𞤣𞤫 𞤴𞤭𞤥𞤩𞤫 𞤸𞤢𞤱𞤼𞤭𞤼𞤭 𞤧𞤭𞤲𞤷𞤭 𞤤𞤢𞥄𞤥𞤵 𞤱𞤮𞥅𞤼𞤵 𞤫 𞤥𞤵'𞤵𞤲, 𞤳𞤮 𞤯𞤵𞤲 𞤱𞤭'𞤫𞤼𞤫𞥅 𞤳𞤢𞤣𞤭 𞤣𞤢𞤱𞤤𞤢, 𞤫 𞤨𞤭𞥅𞤣𞤫 𞤥𞤭𞤧𞤢𞤤: [[𞤃𞤢𞥄𞤤𞤭]] 𞤫 [[𞤘𞤭𞤲𞤫]] 𞤳𞤮 𞤤𞤫𞤴𞤯𞤫 𞤥𞤢𞥄 𞤣𞤢𞤱𞤤𞤢𞥄𞤶𞤭 [[𞤀𞤬𞤭𞤪𞤭𞤳]] 𞤖𞤭𞥅𞤪𞤲𞤢𞥄𞤲'𞤺𞤫𞥅𞤪𞤭. 𞤑𞤮𞤲𞤮 𞤲𞤮𞤲 𞤳𞤢𞤣𞤭 𞤱𞤢𞤲𞤮 [[𞤊𞤵𞥅𞤼𞤢 𞤔𞤢𞤤𞤮𞥅]], [[𞤃𞤢𞥄𞤧𞤭𞤲𞤢𞥄]], [[𞤀𞤣𞤢𞤥𞤢𞤱𞤢𞥄]] 𞤲𞤮 𞤺𞤢𞤧𞤢 𞤱𞤭'𞤫𞥅𞤣𞤫 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭, 𞤯𞤵𞤲 𞤫 𞤱𞤮𞤲'𞤣𞤫 𞤳𞤮 𞤣𞤭𞥅𞤱𞤫 𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤪 𞤣𞤢𞤱𞤤𞤢𞥄𞤶𞤭. 𞤉 𞤸𞤭𞤲𞤮 𞤯𞤮𞥅 𞤤𞤫𞤴𞤯𞤫 𞤢𞤣𞤵𞤲𞤢 𞤮𞤲 𞤬𞤫𞤱𞤲'𞤣𞤭𞥅𞤯𞤫 𞤯𞤫𞤲 𞤸𞤢𞤲𞤣𞤫. 𞤑𞤮 𞤩𞤵𞤪𞤭 𞤸𞤫𞥅𞤱𞤣𞤫 𞤳𞤮𞤲 𞤫 𞤥𞤢𞤶𞥆𞤫 𞤳𞤮 𞤤𞤫𞤴𞤯𞤫 𞤶𞤫𞤴𞤯𞤫 𞤸𞤮𞥅𞤪𞤫 𞤥𞤵𞤥, 𞤫 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄 𞤣𞤢𞤱𞤤𞤢𞥄𞤶𞤭, 𞤶𞤮𞤺𞤢𞤲𞤭𞥅𞤯𞤭 𞤸𞤮𞥅𞤪𞤫 𞤥𞤵𞤥 𞤤𞤢𞥄𞤥𞤵 𞤳𞤮𞤲𞤮 𞤤𞤫𞤴𞤯𞤫 𞤺𞤮’𞤮 𞤱𞤢𞤲𞤮 𞤚𞤭𞤦𞤫𞤼 𞤥𞤢𞥄 𞤊𞤢𞤤𞤢𞤧𞤼𞤭𞥅𞤲 𞤥𞤢𞥄 𞤅𞤢𞤸𞤢𞤪𞤢 𞤲𞤮 𞤸𞤵𞤥𞤭𞥅 𞤫 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭 𞤩𞤵𞤪𞤲'𞤣𞤭 𞤣𞤮𞥅𞤤𞤲𞤵𞤣𞤫 𞤶𞤮𞤺𞤭𞥅𞤲'𞤣𞤭 𞤤𞤢𞥄𞤥𞤵 𞤫 𞤣𞤮𞤱 𞤥𞤢𞤶𞥆𞤫, 𞤯𞤫 𞤢𞤤𞤢𞥄 𞤣𞤢𞤱𞤤𞤢. 𞤑𞤮𞤲𞤮 𞤯𞤵𞤥 𞤸𞤢𞤯𞤢𞤼𞤢𞥄 𞤫𞤲 𞤼𞤢𞤱𞤲𞤵𞤣𞤫 𞤯𞤫 𞤯𞤮’𞤮 𞤧𞤢𞤦𞤵 𞤭𞤲𞤣𞤫 𞤥𞤢𞤶𞥆𞤫 𞤲𞤮 𞤸𞤫𞥅𞤱𞤭 𞤲𞤢𞤲𞤫𞥅𞤣𞤫 𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤪 𞤳𞤭𞤦𞤢𞥄𞤪𞤵𞥅𞤶𞤭 𞤶𞤢𞥄𞤴𞤯𞤫 (𞤶𞤵𞤪𞤲𞤢𞤤𞤵𞥅𞤶𞤭) 𞤥𞤢𞥄 𞤪𞤢𞤶𞤮𞥅𞤶𞤭 𞤱𞤭𞤲𞤣𞤫𞤪𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤲:
 
[[Fichier:United Nations Members.svg|500px|centre|thumb]]
[[𞤊𞤭𞤷𞤸𞤭𞤫𞤪:𞤓𞤲𞤭𞤼𞤫𞤣 𞤐𞤢𞤼𞤭𞤮𞤲𞤧 𞤃𞤫𞤲'𞤦𞤫𞤪𞤧.𞤧𞤾𞤺|𞥕𞥐𞥐𞤨𞤿|𞤷𞤫𞤲𞤼𞤪𞤫|𞤼𞤸𞤵𞤲'𞤦]]
 
* [[Aarabe Sawdiyanke]] (Laamateeri Aarabe Sawdiyanke)
* [[𞤀𞥄𞤪𞤢𞤦𞤫 𞤅𞤢𞤱𞤣𞤭𞤴𞤢𞤲𞤳𞤫]] (𞤂𞤢𞥄𞤥𞤢𞤼𞤫𞥅𞤪𞤭 𞤀𞥄𞤪𞤢𞤦𞤫 𞤅𞤢𞤱𞤣𞤭𞤴𞤢𞤲𞤳𞤫)
* [[Afganistan]]
* [[𞤀𞤬𞤺𞤢𞤲𞤭𞤧𞤼𞤢𞤲]]
* [[Albaniya]]
* [[𞤀𞤤𞤦𞤢𞤲𞤭𞤴𞤢]]
* [[Aljeri]]
* [[𞤀𞤤𞤶𞤫𞤪𞤭]]
* [[Almaanya]]
* [[𞤀𞤤𞤥𞤢𞥄𞤻𞤢]]
* [[Anndoora]]
* [[𞤀𞤲𞤣𞤮𞥅𞤪𞤢]]
* [[Anngolaa]]
* [[𞤀𞤲𞤺𞤮𞤤𞤢𞥄]]
* [[Arjentiina]]
* [[𞤀𞤪𞤶𞤫𞤲𞤼𞤭𞥅𞤲𞤢]]
* [[Armaaniya]]
* [[𞤀𞤪𞤥𞤢𞥄𞤲𞤭𞤴𞤢]]
* [[Aserbayjan]]
* [[𞤀𞤧𞤫𞤪𞤦𞤢𞤴𞤶𞤢𞤲]]
* [[Bahamas]]
* [[𞤄𞤢𞤸𞤢𞤥𞤢𞤧]]
* [[Banngladesh]]
* [[𞤄𞤢𞤲𞤺𞤤𞤢𞤣𞤫𞥃]]
* [[Barazil]]
* [[𞤄𞤢𞤪𞤢𞥁𞤭𞤤]]
* [[Belaruusiya]]
* [[𞤄𞤫𞤤𞤢𞤪𞤵𞥅𞤧𞤭𞤴𞤢]]
* [[Beljik]]
* [[𞤄𞤫𞤤𞤶𞤭𞤳]]
* [[𞤄𞤫𞤲𞤫𞤲Benen]]
* [[Biritaani-Mawndi]] / [[Laamateeri Ndentundi]] / [[Renndundi]] / [[Inngila]]
* [[𞤄𞤭𞤪𞤭𞤼𞤢𞥄𞤲𞤭-𞤃𞤢𞤱𞤲'𞤣𞤭]] / [[𞤂𞤢𞥄𞤥𞤢𞤼𞤫𞥅𞤪𞤭 𞤐'𞤁𞤫𞤲𞤼𞤵𞤲'𞤣𞤭]] / [[𞤈𞤫𞤲𞤣𞤵𞤲'𞤣𞤭]] / [[𞤋𞤲𞤺𞤭𞤤𞤢]]
* [[Birmani]] / [[Miyammar]]
* [[𞤄𞤭𞤪𞤥𞤢𞤲𞤭]] / [[𞤃𞤭𞤴𞤢𞤥𞥆𞤢𞤪]]
* [[Boliwiya]]
* [[𞤄𞤮𞤤𞤭𞤱𞤭𞤴𞤢]]
* [[Boosuwaana]]
* [[𞤄𞤮𞥅𞤧𞤵𞤱𞤢𞥄𞤲𞤢]]
* [[Bosniya e Herzegovina]]
* [[𞤄𞤮𞤧𞤲𞤭𞤴𞤢 𞤫 𞤖𞤫𞤪𞥁𞤫𞤺𞤮𞤾𞤭𞤲𞤢]]
* [[Bulgariya]]
* [[𞤄𞤵𞤤𞤺𞤢𞤪𞤭𞤴𞤢]]
* [[Burkina Faso]]
* [[𞤄𞤵𞤪𞤳𞤭𞤲𞤢 𞤊𞤢𞤧𞤮]]
* [[Burunndi]]
* [[𞤄𞤵𞤪𞤵𞤲𞤣𞤭]]
* [[𞤄𞤵𞤼𞤢𞤲Butan]]
* [[𞤕𞤢𞥄𞤣𞤭Caadi]]
* [[Cekiya]] ([[Cekiya|Ndenndaandi Cek]] /[[Cekiya|Repibliiki Cek]])
* [[𞤕𞤫𞤳𞤭𞤴𞤢]] ([[𞤕𞤫𞤳𞤭𞤴𞤢|𞤐'𞤁𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤭 𞤕𞤫𞤳]] /[[𞤕𞤫𞤳𞤭𞤴𞤢|𞤈𞤫𞤨𞤭𞤦𞤤𞤭𞥅𞤳𞤭 𞤕𞤫𞤳]])
* [[𞤕𞤭𞥅𞤤𞤫Ciile]]
* [[𞤕𞤭𞥅𞤲𞤢Ciina]]
* [[Danemark]] (Laamateeri Danemark)
* [[𞤁𞤢𞤲𞤫𞤥𞤢𞤪𞤳]] (𞤂𞤢𞥄𞤥𞤢𞤼𞤫𞥅𞤪𞤭 𞤁𞤢𞤲𞤫𞤥𞤢𞤪𞤳)
* [[Dowlaaji Dentuɗi]] / Dawlaaji Rennduɗi (USA)
* [[𞤁𞤮𞤱𞤤𞤢𞥄𞤶𞤭 𞤁𞤫𞤲𞤼𞤵𞤯𞤭]] / 𞤁𞤢𞤱𞤤𞤢𞥄𞤶𞤭 𞤈𞤫𞤲𞤣𞤵𞤯𞤭 (𞤓𞤅𞤀)
* [[Ecoppi]]
* [[𞤉𞤷𞤮𞤨𞥆𞤭]]
* [[Ekwadoor]]
* [[𞤉𞤳𞤱𞤢𞤣𞤮𞥅𞤪]]
* [[El Salwador]]
* [[𞤉𞤤 𞤅𞤢𞤤𞤱𞤢𞤣𞤮𞤪]]
* [[Eritereya]]
* [[𞤉𞤪𞤭𞤼𞤫𞤪𞤫𞤴𞤢]]
* [[Estoniya]]
* [[𞤉𞤧𞤼𞤮𞤲𞤭𞤴𞤢]]
* [[Falastiin]]
* [[𞤊𞤢𞤤𞤢𞤧𞤼𞤭𞥅𞤲]]
* [[Fanuwatu]] / Vanuwatu
* [[𞤊𞤢𞤲𞤵𞤱𞤢𞤼𞤵]] / 𞤜𞤢𞤲𞤵𞤱𞤢𞤼𞤵
* [[Faransi]]
* [[𞤊𞤢𞤪𞤢𞤲𞤧𞤭]]
* [[Fiiji]] (Suriije / Duuɗe Fiiji)
* [[𞤊𞤭𞥅𞤶𞤭]] (𞤅𞤵𞤪𞤭𞥅𞤶𞤫 / 𞤁𞤵𞥅𞤯𞤫 𞤊𞤭𞥅𞤶𞤭)
* [[Filipiin]]
* [[𞤊𞤭𞤤𞤭𞤨𞤭𞥅𞤲]]
* [[𞤘𞤢𞤦𞤮𞤲Gabon]]
* [[𞤘𞤢𞤥𞤦𞤭Gammbi]]
* [[𞤘𞤢𞤲𞤢Gana]]
* [[Gerenaada]]
* [[𞤘𞤫𞤪𞤫𞤲𞤢𞥄𞤣𞤢]]
* [[𞤘𞤭𞤲𞤫Gine]]
* [[Gine Bisaawo]]
* [[𞤘𞤭𞤲𞤫 𞤄𞤭𞤧𞤢𞥄𞤱𞤮]]
* [[Gine Ekwatoriyal]]
* [[𞤘𞤭𞤲𞤫 𞤉𞤳𞤱𞤢𞤼𞤮𞤪𞤭𞤴𞤢𞤤]]
* [[Guyaana]]
* [[𞤘𞤵𞤴𞤢𞥄𞤲𞤢]]
* [[𞤖𞤢𞤴𞤼𞤭Hayti]]
* [[𞤖𞤭𞤲𞤣𞤭Hinndi]]
* [[Hispaanya]]
* [[𞤖𞤭𞤧𞤨𞤢𞥄𞤻𞤢]]
* [[Holannda]]
* [[𞤖𞤮𞤤𞤢𞤲𞤣𞤢]]
* [[Hunngariya]]
* [[𞤖𞤵𞤲𞤺𞤢𞤪𞤭𞤴𞤢]]
* [[Imaaraatuuji Aarabe Dentuɗi]] / [[Rennduɗi]] (e faransiire : Les Émirats Arabes Unis)
* [[𞤋𞤥𞤢𞥄𞤪𞤢𞥄𞤼𞤵𞥅𞤶𞤭 𞤀𞥄𞤪𞤢𞤦𞤫 𞤁𞤫𞤲𞤼𞤵𞤯𞤭]] / [[𞤈𞤫𞤲𞤣𞤵𞤯𞤭]] (𞤫 𞤬𞤢𞤪𞤢𞤲𞤧𞤭𞥅𞤪𞤫 : 𞤂𞤫𞤧 É𞤥𞤭𞤪𞤢𞤼𞤧 𞤀𞤪𞤢𞤦𞤫𞤧 𞤓𞤲𞤭𞤧)
* [[Inndonesiya]]
* [[𞤋𞤲𞤣𞤮𞤲𞤫𞤧𞤭𞤴𞤢]]
* [[𞤋𞤪𞤢𞤳Irak]]
* [[Iran]] (Ndendaandi Lislaamiyankeeri Iran)
* [[𞤋𞤪𞤢𞤲]] (𞤐'𞤁𞤫𞤲'𞤣𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤭 𞤂𞤭𞤧𞤤𞤢𞥄𞤥𞤭𞤴𞤢𞤲𞤳𞤫𞥅𞤪𞤭 𞤋𞤪𞤢𞤲)
* [[Irlannda]]
* [[𞤋𞤪𞤤𞤢𞤲𞤣𞤢]]
* [[Iskotlannda]] (suriire e nder Biritaani-Mawndi)
* [[𞤋𞤧𞤳𞤮𞤼𞤤𞤢𞤲𞤣𞤢]] (𞤧𞤵𞤪𞤭𞥅𞤪𞤫 𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤪 𞤄𞤭𞤪𞤭𞤼𞤢𞥄𞤲𞤭-𞤃𞤢𞤱𞤲'𞤣𞤭)
* [[Islannda]]
* [[𞤋𞤧𞤤𞤢𞤲𞤣𞤢]]
* [[Israa’iila]] (Dawla Israa’iila)
* [[𞤋𞤧𞤪𞤢𞥄’𞤭𞥅𞤤𞤢]] (𞤁𞤢𞤱𞤤𞤢 𞤋𞤧𞤪𞤢𞥄’𞤭𞥅𞤤𞤢)
* [[Italiya]]
* [[𞤋𞤼𞤢𞤤𞤭𞤴𞤢]]
* [[Jamayka]]
* [[𞤔𞤢𞤥𞤢𞤴𞤳𞤢]]
* [[𞤔𞤢𞤨𞤢𞤲Japan]]
* [[Jibuuti]]
* [[𞤔𞤭𞤦𞤵𞥅𞤼𞤭]]
* [[Jorjiya]]
* [[𞤔𞤮𞤪𞤶𞤭𞤴𞤢]]
* [[Kamarun]]
* [[𞤑𞤢𞤥𞤢𞤪𞤵𞤲]]
* [[Kammbooja]]
* [[𞤑𞤢𞤥𞤦𞤮𞥅𞤶𞤢]]
* [[Kanada]]
* [[𞤑𞤢𞤲𞤢𞤣𞤢]]
* [[Kapu Werde]]
* [[𞤑𞤢𞤨𞤵 𞤏𞤫𞤪𞤣𞤫]]
* [[Kasakstan]]
* [[𞤑𞤢𞤧𞤢𞤳𞤧𞤼𞤢𞤲]]
* [[𞤑𞤢𞤼𞤢𞤪Katar]]
* [[𞤑𞤫𞤻𞤢Kenya]]
* [[Kibris]] (Ndenndaandi Kibris)
* [[𞤑𞤭𞤦𞤪𞤭𞤧]] (𞤐'𞤁𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤭 𞤑𞤭𞤦𞤪𞤭𞤧)
* [[Kirgistan]]
* [[𞤑𞤭𞤪𞤺𞤭𞤧𞤼𞤢𞤲]]
* [[Kiribaati]]
* [[𞤑𞤭𞤪𞤭𞤦𞤢𞥄𞤼𞤭]]
* [[Koddiwaar]]
* [[𞤑𞤮𞤣𞥆𞤭𞤱𞤢𞥄𞤪]]
* [[Kolommbiya]]
* [[𞤑𞤮𞤤𞤮𞤥𞤦𞤭𞤴𞤢]]
* [[Komoor]]
* [[𞤑𞤮𞤥𞤮𞥅𞤪]]
* [[Konngo (Ndenndaandi Demokaraasiyankeeri Konngo)]]
* [[𞤑𞤮𞤲𞤺𞤮 (𞤐'𞤁𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤭 𞤁𞤫𞤥𞤮𞤳𞤢𞤪𞤢𞥄𞤧𞤭𞤴𞤢𞤲𞤳𞤫𞥅𞤪𞤭 𞤑𞤮𞤲𞤺𞤮)]]
* [[Konngo (Ndenndaandi Jamaa Konngo)]]
* [[𞤑𞤮𞤲𞤺𞤮 (𞤐'𞤁𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤭 𞤔𞤢𞤥𞤢𞥄 𞤑𞤮𞤲𞤺𞤮)]]
* [[Kooreya]]
* [[𞤑𞤮𞥅𞤪𞤫𞤴𞤢]]
* [[Korowaasiya]]
* [[𞤑𞤮𞤪𞤮𞤱𞤢𞥄𞤧𞤭𞤴𞤢]]
* [[Kosta Rika]]
* [[𞤑𞤮𞤧𞤼𞤢 𞤈𞤭𞤳𞤢]]
* [[𞤑𞤵𞤦𞤢𞥄Kubaa]]
* [[Kuwayti]]
* [[𞤑𞤵𞤱𞤢𞤴𞤼𞤭]]
* [[Labiriya]]
* [[𞤂𞤢𞤦𞤭𞤪𞤭𞤴𞤢]]
* [[Lesoto]]
* [[𞤂𞤫𞤧𞤮𞤼𞤮]]
* [[𞤂𞤭𞤦𞤢𞤲Liban]]
* [[Libiya]] (Jamahiiriya Aarabe Libiya)
* [[𞤂𞤭𞤦𞤭𞤴𞤢]] (𞤔𞤢𞤥𞤢𞤸𞤭𞥅𞤪𞤭𞤴𞤢 𞤀𞥄𞤪𞤢𞤦𞤫 𞤂𞤭𞤦𞤭𞤴𞤢)
* [[Lituwaniya]]
* [[𞤂𞤭𞤼𞤵𞤱𞤢𞤲𞤭𞤴𞤢]]
* [[Luksammbuur]]
* [[𞤂𞤵𞤳𞤧𞤢𞤥𞤦𞤵𞥅𞤪]]
* [[Madagaskar]]
* [[𞤃𞤢𞤣𞤢𞤺𞤢𞤧𞤳𞤢𞤪]]
* [[Malawi]]
* [[𞤃𞤢𞤤𞤢𞤱𞤭]]
* [[Malaysiya]]
* [[𞤃𞤢𞤤𞤢𞤴𞤧𞤭𞤴𞤢]]
* [[𞤃𞤢𞥄𞤤𞤭Maali]]
* [[𞤃𞤢𞤤𞤼𞤢Malta]]
* [[Masedoniya]]
* [[𞤃𞤢𞤧𞤫𞤣𞤮𞤲𞤭𞤴𞤢]]
* [[Meksiko]]
* [[𞤃𞤫𞤳𞤧𞤭𞤳𞤮]]
* [[𞤃𞤭𞤧𞤪𞤢Misra]] / [[𞤉𞤶𞤭𞤨𞤼𞤫Ejipte]]
* [[Moldowa]]
* [[𞤃𞤮𞤤𞤣𞤮𞤱𞤢]]
* [[Monako]]
* [[𞤃𞤮𞤲𞤢𞤳𞤮]]
* [[Monngoliya]]
* [[𞤃𞤮𞤲𞤺𞤮𞤤𞤭𞤴𞤢]]
* [[Montenegoro]]
* [[𞤃𞤮𞤲𞤼𞤫𞤲𞤫𞤺𞤮𞤪𞤮]]
* [[Moriis]] (Suriire / Duunde Moriis)
* [[𞤃𞤮𞤪𞤭𞥅𞤧]] (𞤅𞤵𞤪𞤭𞥅𞤪𞤫 / 𞤁𞤵𞥅𞤲'𞤣𞤫 𞤃𞤮𞤪𞤭𞥅𞤧)
* [[Moritani]] / Muritani
* [[𞤃𞤮𞤪𞤭𞤼𞤢𞤲𞤭]] / 𞤃𞤵𞤪𞤭𞤼𞤢𞤲𞤭
* [[Morooku]] / Marok (Laamateeri Morooku)
* [[𞤃𞤮𞤪𞤮𞥅𞤳𞤵]] / 𞤃𞤢𞤪𞤮𞤳 (𞤂𞤢𞥄𞤥𞤢𞤼𞤫𞥅𞤪𞤭 𞤃𞤮𞤪𞤮𞥅𞤳𞤵)
* [[Mozammbik]]
* [[𞤃𞤮𞥁𞤢𞤥𞤦𞤭𞤳]]
* [[Najiriya]]
* [[𞤐𞤢𞤶𞤭𞤪𞤭𞤴𞤢]]
* [[Namibiya]]
* [[𞤐𞤢𞤥𞤭𞤦𞤭𞤴𞤢]]
* [[𞤐𞤢𞤱𞤪𞤵Nawru]]
* [[Ndenndaandi Dominikaana’en]]
* [[𞤐'𞤁𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤭 𞤁𞤮𞤥𞤭𞤲𞤭𞤳𞤢𞥄𞤲𞤢’𞤫𞤲]]
* [[𞤐𞤫𞤨𞤢𞤤Nepal]]
* [[Niiser]]
* [[𞤐𞤭𞥅𞤧𞤫𞤪]]
* [[Nikaraaguwa]]
* [[𞤐𞤭𞤳𞤢𞤪𞤢𞥄𞤺𞤵𞤱𞤢]]
* [[Niw-Zilannda]] / Zilannda-Heyri
* [[𞤐𞤭𞤱-𞤟𞤭𞤤𞤢𞤲𞤣𞤢]] / 𞤟𞤭𞤤𞤢𞤲𞤣𞤢-𞤖𞤫𞤴𞤪𞤭
* [[Norwees]]
* [[𞤐𞤮𞤪𞤱𞤫𞥅𞤧]]
* [[𞤌𞤥𞤢𞤲Oman]]
* [[Osterliya]]
* [[𞤌𞤧𞤼𞤫𞤪𞤤𞤭𞤴𞤢]]
* [[Otiris]]
* [[𞤌𞤼𞤭𞤪𞤭𞤧]]
* [[Pakistan]]
* [[𞤆𞤢𞤳𞤭𞤧𞤼𞤢𞤲]]
* [[Paraguwaay]]
* [[𞤆𞤢𞤪𞤢𞤺𞤵𞤱𞤢𞥄𞤴]]
* [[𞤆𞤫𞤪𞤵Peru]]
* [[Poloonya]]
* [[𞤆𞤮𞤤𞤮𞥅𞤻𞤢]]
* [[Portokeesi]]
* [[𞤆𞤮𞤪𞤼𞤮𞤳𞤫𞥅𞤧𞤭]]
* [[Romaniya]]
* [[𞤈𞤮𞤥𞤢𞤲𞤭𞤴𞤢]]
* [[Roosiya]] (Federasiyon Roosiya)
* [[𞤈𞤮𞥅𞤧𞤭𞤴𞤢]] (𞤊𞤫𞤣𞤫𞤪𞤢𞤧𞤭𞤴𞤮𞤲 𞤈𞤮𞥅𞤧𞤭𞤴𞤢)
* [[Ruwannda]]
* [[𞤈𞤵𞤱𞤢𞤲𞤣𞤢]]
* [[Sahara]] (Ndenndaandi Aarabe Saharanke Demokaraasiyanke)
* [[𞤅𞤢𞤸𞤢𞤪𞤢]] (𞤐'𞤁𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤭 𞤀𞥄𞤪𞤢𞤦𞤫 𞤅𞤢𞤸𞤢𞤪𞤢𞤲𞤳𞤫 𞤁𞤫𞤥𞤮𞤳𞤢𞤪𞤢𞥄𞤧𞤭𞤴𞤢𞤲𞤳𞤫)
* [[Sammbiya]]
* [[𞤅𞤢𞤥𞤦𞤭𞤴𞤢]]
* [[Santarafirik]]
* [[𞤅𞤢𞤲𞤼𞤢𞤪𞤢𞤬𞤭𞤪𞤭𞤳]]
* [[Sarliyon]]
* [[𞤅𞤢𞤪𞤤𞤭𞤴𞤮𞤲]]
* [[Sawdafirika]] / Afirik Nyaamo
* [[𞤅𞤢𞤱𞤣𞤢𞤬𞤭𞤪𞤭𞤳𞤢]] / 𞤀𞤬𞤭𞤪𞤭𞤳 Ny𞤢𞥄𞤥𞤮
* [[Sawo Tome]]
* [[𞤅𞤢𞤱𞤮 𞤚𞤮𞤥𞤫]]
* [[Senegaal|Senegal]]
* [[𞤅𞤫𞤲𞤫𞤺𞤢𞥄𞤤|𞤅𞤫𞤲𞤫𞤺𞤢𞤤]]
* [[Serbiya]]
* [[𞤅𞤫𞤪𞤦𞤭𞤴𞤢]]
* [[Seysel]]
* [[𞤅𞤫𞤴𞤧𞤫𞤤]]
* [[Simmbaabuwe]]
* [[𞤅𞤭𞤥𞤦𞤢𞥄𞤦𞤵𞤱𞤫]]
* [[Sinngapuur]]
* [[𞤅𞤭𞤲𞤺𞤢𞤨𞤵𞥅𞤪]]
* [[Sirlanka]]
* [[𞤅𞤭𞤪𞤤𞤢𞤲𞤳𞤢]]
* [[Somaaliya]]
* [[𞤅𞤮𞤥𞤢𞥄𞤤𞤭𞤴𞤢]]
* [[𞤅𞤵𞤣𞤢𞤲Sudan]]
* [[Sulowakiya]]
* [[𞤅𞤵𞤤𞤮𞤱𞤢𞤳𞤭𞤴𞤢]]
* [[Suloweniya]]
* [[𞤅𞤵𞤤𞤮𞤱𞤫𞤲𞤭𞤴𞤢]]
* [[Suriya]] (Ndenndaandi Aarabe Suriya)
* [[𞤅𞤵𞤪𞤭𞤴𞤢]] (𞤐'𞤁𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤭 𞤀𞥄𞤪𞤢𞤦𞤫 𞤅𞤵𞤪𞤭𞤴𞤢)
* [[Suwasilannda]]
* [[𞤅𞤵𞤱𞤢𞤧𞤭𞤤𞤢𞤲𞤣𞤢]]
* [[𞤅𞤵𞤱𞤫𞤣Suwed]]
* [[𞤅𞤵𞤱𞤭𞤧Suwis]]
* [[Tajikistan]]
* [[𞤚𞤢𞤶𞤭𞤳𞤭𞤧𞤼𞤢𞤲]]
* [[Tansaniya]]
* [[𞤚𞤢𞤲𞤧𞤢𞤲𞤭𞤴𞤢]]
* [[Taylannda]]
* [[𞤚𞤢𞤴𞤤𞤢𞤲𞤣𞤢]]
* [[Taywan]]
* [[𞤚𞤢𞤴𞤱𞤢𞤲]]
* [[𞤚𞤭𞤦𞤫𞤼Tibet]]
* [[Tirinidad e Tobago]]
* [[𞤚𞤭𞤪𞤭𞤲𞤭𞤣𞤢𞤣 𞤫 𞤚𞤮𞤦𞤢𞤺𞤮]]
* [[𞤚𞤮𞤺𞤮Togo]]
* [[𞤚𞤮𞤲𞤺𞤢Tonnga]]
* [[Tuniisi]]
* [[𞤚𞤵𞤲𞤭𞥅𞤧𞤭]]
* [[Turkiya]]
* [[𞤚𞤵𞤪𞤳𞤭𞤴𞤢]]
* [[Turkmenistan]]
* [[𞤚𞤵𞤪𞤳𞤥𞤫𞤲𞤭𞤧𞤼𞤢𞤲]]
* [[Tuwalu]]
* [[𞤚𞤵𞤱𞤢𞤤𞤵]]
* [[Ugannda]]
* [[𞤓𞤺𞤢𞤲𞤣𞤢]]
* [[Ukrayiina]]
* [[𞤓𞤳𞤪𞤢𞤴𞤭𞥅𞤲𞤢]]
* [[Urduun]] (Laamateeri Urduun)
* [[𞤓𞤪𞤣𞤵𞥅𞤲]] (𞤂𞤢𞥄𞤥𞤢𞤼𞤫𞥅𞤪𞤭 𞤓𞤪𞤣𞤵𞥅𞤲)
* [[Uruguwaay]]
* [[𞤓𞤪𞤵𞤺𞤵𞤱𞤢𞥄𞤴]]
* [[Watikan]] (Dawla Watikan)
* [[𞤏𞤢𞤼𞤭𞤳𞤢𞤲]] (𞤁𞤢𞤱𞤤𞤢 𞤏𞤢𞤼𞤭𞤳𞤢𞤲)
* [[Wenesuwela]]
* [[𞤏𞤫𞤲𞤫𞤧𞤵𞤱𞤫𞤤𞤢]]
* [[Wiyetnam]]
* [[𞤏𞤭𞤴𞤫𞤼𞤲𞤢𞤥]]
* [[𞤒𞤢𞤥𞤢𞤲Yaman]]
* [[𞤒𞤵𞤲𞤢𞤲Yunan]] / [[𞤘𞤫𞤪𞤫𞤳Gerek]]
 
{{stub}}
{{𞤧𞤼𞤵𞤦}}
 
{{DEFAULTSORT:leydi}}
{{𞤁𞤉𞤊𞤀𞤓𞤂𞤚𞤅𞤌𞤈𞤚:𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭}}
[[Catégorie:Leydi|*Leydi]]
[[𞤕𞤢𞤼é𞤺𞤮𞤪𞤭𞤫:𞤂𞤫𞤴𞤣𞤭|*𞤂𞤫𞤴𞤣𞤭]]
218

modifications

Dosol peerorgol