Wailitooji kesi

Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Rewindo bayle ɓurɗe sakkitaade e wiki gonɗo e ngoo hello.

Cuɓe bayle cakkitiiɗe Hollu bayle 50 | 100 | 250 | 500 cakkitiiɗe e balɗe 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ɓannuɗe ɗee
Suuɗ huutorɓe winnditiiɓe | Suuɗ huutorɓe ɓe innitaaki | Suuɗ taƴte am | Hollu les robots | Suuɗ taƴte pamare | Afficher la catégorisation des pages | Hollu Wikidata
Hollu bayle kese puɗɗiiɗe gila 31 MBooy 2020 02:06
   
Liste des abréviations :
N
Ngoo taƴto sosii hello heso (voir aussi la liste des nouvelles pages).
m
Ɗum ko taƴto famaro
b
Ngoo taƴto waɗi ɗum ko botol
D
Taƴto Wikidata
(±123)
Ɓetol hello ngoo wayloriima biite pitɗe nih

25 MBooy 2020

24 MBooy 2020