Abdirahman Ahmed Ali Tuur

Iwde to Wikipedia
Abdirahman Ahmed Ali Tuur
ɓii aadama
Jinsudamngel Taƴto
Ɓii-leydiyankaakuSomaliland Taƴto
Inditirdeعبد الرحمن أحمد علي الطور Taƴto
InndeAbd al-Rahman Taƴto
Ɗuubi daygo4 Seeɗto 1931 Taƴto
ƊofordeBurao Taƴto
Date of death8 Jolal 2003 Taƴto
Place of deathLondon Taƴto
Sana'ajingaɗoowo siyaasaje Taƴto
Position heldGovernor of Somaliland Taƴto
Member of political partySomali National Movement Taƴto
DiinaDiina Lislaama Taƴto

Abdirahman Ahmed Ali Tuur daayaama ƴande 4 liiyru seelto hiitande alif 1931 to lisde Somaaliya: Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur, Aarabre: عبد الرحمن أحمد علي الطور) (Tur ko Tour maana “ganco ɓaawo gaɗa”[1]) liiyru Jolal yande 6, 1931 –liiyru Jolal 8, 2003) un mo gimɗo cuɓol siyaasaji hannko latti hooreejo arduwgal leydi Somaaliya artuɗo taa hiitande dowgu 1991 haa too 1993. tow haa no boo lattake wadgo chiajo ɗun de Somaaliya National Movement daga hiitade dowgu 1990 yaari 1991.

Mogina[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Bannikeejum margo[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Tuur un ɗannyimo de Jolal 6, 1931 ɗer Burao haaɗe ɗen ɓannɗu ɗun ɓe Biritinkeejum Somaaliya deenal renirde. O nyuuwi daga ɓe lasgol Muse Arreh iyaalu dun ɓe Garhajis.[2]

Hannko wooni pukaraajo jannguɗo mo dow artuuɗo timmindo daga de artuuɗe cakaare janngirde der Biritinkeejum Somaaliya e deenal e dokkaɗo aahaaku yaadu leydi Sudan ɗer 1948 gam ganngoya e ɗe Hantoob, o fotti e sobiraaɓe hawti e woɓɓe yeso’en Sudanko’en arɗuu’en baano Jaafar Nimeiry, Sadiq Al-Mahdi e Hassan Al-Turabi. Abdirahman sakamaako boɗɗum heeɓa ta maako fot ɗer fiijo sakkooma fijo balon e gimol e ko nooni fannu janngirɗe. Ɗen gaɗa o heebi ɓeidaari hebgo aahaaku janngoyki e ɗe janngirde ɗun Exeter Ɓaawo hebki timmoode wonnde janngirde maako ɗer UK, Abdirahman wuyyiti e fuɗɗuki kuuɗe mun e jannde kuugal amtirgal keerɗinaaɗo ɗer Barama hitaande 1956 e lusinaaki haa jannde ɗun Distinct Commisssioner (DC) duuɓi tati ɓaawo (1959).[3] Ɗer 1961 o lattake ngomnajo ɗe ɓe fuunaare geɓal (Burao) e ɗen ɗer 1964 ɗe ngomnajo ɗun hirnaare geɓal (Hargeisa) ɗer noogasjun gootum o joonaatiri e ɓe ministaare ɗe hakkilango ko noni yaasi o rokkama kollingal kuugal e ɗer ɗe diplomacio liile:

  • Sudan 1964 – 1968 e 1970 – 1971 Ammbassadaajo
  • Ethiopia 1972 – 1977 Ammbassadaajo
  • Fuuna Gaamaani (Germany) Jamus 1978 – 1981 Ammbassadaajo
  • UAE 1981 – 1983 Ammbassadaajo

O lattake e ɓaawo Ciajo/laamɗo ɗun ɗe Somaaliya National Movement (SNM) e semmbinnɗe mbaadi yuptooriide les daga mo Isaaq lasgol.

Mayde[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Tuur maayiɗe Jolal 8 2003 duuɓi maako 72 e hitaande ɗen e ɗunuwiimo wataw janaza der Burao, leydi Somaaliya.[4]

Nassiji[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

  1. Issue Paper: SOMALIA, UPDATE ON THE SITUATION IN THE NORTH (SOMALILAND)Template:Dead link, Research Directorate of the Immigration and Refugee Board of Canada, January 1995
  2. Diedrich Westermann, Edwin William Smith, Cyril Daryll Forde (2009). Africa, Volume 79, Issues 1-4. Oxford University Press. p. 259.
  3. Somaliland and Peace in the Horn of Africa: A Situation Report and Analysis Template:Webarchive, M. Bryden, UN Emergencies Unit for Ethiopia Drafted 13 November 1995. Updated/edited version Published in African Security Review Vol 13 No 2, 2004 Template:Webarchive
  4. "Archived copy". Archived from the original on 2018-06-23. Retrieved 2018-06-23.CS1 maint: archived copy as title (link)