Abdul Kariim Watt

Iwde to Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche


Ceerno abdul.jpg

jibinande[taƴto | modifier le wikicode]

Abdul Kariim Watt jibinaa ko wuru Dimat waalo hitaande 1954 galle baab Sana'en. Addi ɗum taw baaba makko Bubkar Sire Watt ina woni toon. Kon, fooɓre maako e tigi ko Duye.

Asko[taƴto | modifier le wikicode]

Abdul kariim ɓi Bubkar sire ɓi Joom Sire ɓi Joom Alarba ɓi Bubkar ɓi Moodi ɓi Faatim Ma'aad ko ɗo o fottata e galle Seek umar taal.

jaŋde[taƴto | modifier le wikicode]

Ceerno Abdul dalii jaŋde ko ɗo baabmum ɗo haa o yetii simoore Al_rahmaane. Caggal ɗuum o ɓennii Dakaar ngam jokkoydi janŋde to galle Ceerno Alsan kajjat ko toon o ñiiɓi duuɓi jeenayi tumnde ceerno Alssane ruttii e joome mum. ko ndeen o yehii NdarSaint Louis jooni— to galle Ceerno Yuusuf Sy Caggal ɗum o yiɗii fayande Muritani ngam jaŋoydi Arab kon baab makko jaɓaani sab ɓuranno ɗum ko yoo jooɗo o jaŋngina duɗal sab yahooɓe ɓe caggal leydi jaŋoydi so ko ɓe ngartii ɓe paamandirtaa e yimɓe ɓe. E balla geno mowɗo Aamdu Tijjani Paam jaggi heen haa baab makko jaɓii. O naatii jaŋde duɗal toowngal Arab (Lycce Arabe) ko 1979. Caggal ɗum o dañii bursu Ngam yahande Irak haa jaaɓi haattirde.

seeremɓe makko[taƴto | modifier le wikicode]

Ceerno Abdul jaŋii e seremɓe nayo.

_Ceerno Bubkar Sire Watt (baab makko).

_Ceerno Alsan Kajjat Dakaar.

_Ceerno Yuusuf Sih Ndar.

_Ceerno Suleymaan Mbooci deftre Makaam.

E ballala Alla o heɓii duwuneede e dañde korso heeriingo ummaade e seeremɓe makko. O ñamitinii binndol laba ngol ko e ceerno Baydi bah.

Almuuɓe makko[taƴto | modifier le wikicode]

Yaltii e junggo ceerno ummaade 1992 haa jooni almuuɓe heewɓe ma en limtu heen tan seeɗa ɓurɓi lolude: ceerno Aamdu mutagaa sek gurel, ceerno Seydooyi Sal Mbaraan, Ceerno Ablaay jallo lobbudu, Suleymaan Jibi Sall Lisa, Moodi Sal, Mommodu Seydu Muritani, Muhammed Sal Dagan, Abdu Sal, Abu sal e Yuuri Balla Draame Gabon.

Meccal[taƴto | modifier le wikicode]

_O waɗii ekkitagol larme 1984/1985 haa o heɓii soowoore SuLiyetna kon noon e hitaand 1991 (ewenma Moritani) o ɓoorii wutti larme o fayanii Senegaal addini mo sokeede hitaande timmunde to laamorgo leydi senegaal ngam huleede taw o wanaa ñukkinantooɗo lesdi Moritani .

_Hitaande 1992 o udditii duɗal Quraan haa jooni.

_Imaam jumaa Duye.

Miijooji makko[taƴto | modifier le wikicode]

Ceerno Abdul jeyaa ko e suufiyankooɓe askitiniiɓe e seek Aamadu Tijjani(1737-1815) Marok

Golle makko[taƴto | modifier le wikicode]

Nate[taƴto | modifier le wikicode]

Ceerno abdul kariim watt.png