Adama Lamikanra

Iwde to Wikipedia
Adama Lamikanra
ɓii aadama
Jinsudebbum Taƴto
ƊofordeRivers Taƴto

Adama Iye Iyayi Lamikanra woni hooreejo laamiiɓe leydi Diiwal Rivers. O waɗii alkawal dow hooreejo hooreejo leydi e 15 lewru Janayru 2016 ngam o jeyaa Daisy W. Okocha mo o jeyaa e nder nyalaande nden. O waɗi alkawal dow hooreejo laamiiɓe dow 8 Maayu 2016.

Firooji[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]