Aliyu Idris Funtua

Iwde to Wikipedia
Aliyu Idris Funtua
ɓii aadama
Jinsudamngel Taƴto

Dr Aliyu Idris Funtua ko jannginoowo Naajeeriya e hooreejo Jaŋde Feddeeji Ekkitinoore, Katsina. O laati ardiiɗo 13th College on 19 August 2016, ɓaawo hooreejo Muhammadu Buhari haɓɓii darnde maako. Ka tawii ɗum taƴii, o laati on taƴoɗo e hooreejo jaŋde. O mari doktoor ha haasa ha Janngirde Bayero, Kano e hitaande 2016.

Funtua ɗon wari diga hukuma pamaro Funtua nder Diiwal Katsina. O heɓii laamorde Koroowo Malaman Katsina "Wakkilɗo Mallum'en Diiwal Katsina" ngam "Majji maako, Laamiiɗo Katsina, Abdulmumini Kabir Usman".

Dr. Funtua jibinaa nder Dandume nder hitaande 1962, o janngini Aya Primary School nder Funtua e Government Secondary School nder Malumfashi nder laamu. O yahi to Fedde Fedde Faddinooɓe (ko jooni woni Fedde Faddaango, Katsina) to o heɓii NCE nder hitaande 1984. O heɓii digirii maako arande, ɗiɗaɓo e tataɓo diga Janngirde Bayero diiwal kano.

Nder 1985, Funtua fuɗɗi huutoreede bana jannginoowo darnde nder lesdi Kaduna. O laati mo moolinoowo nder Fedde Fedde Fanditaare, Katsina nder hitaande 1997 o waɗi kuugal feere feere.

O dewta e ɓiɓɓe [ko haani]

Kootol[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]