Jump to content

Bilkisu Muhammad Abubakar

Iwde to Wikipedia

Bilkisu Muhammad Abubakar un binɗowo e woyla Najeeriya mo laati inɗema anɗa gaɗa mo waari tata e baɗal Hikayata 2018 ɗun BBC wadata.

Distinorde margo[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Ɗun ɗanyi Bilkisu on e gelle Kano gonɗun shiyajun woyla faaro hirna hautugo Naajeriya joni ɗo’o non un jangowo e Janngirɗe Bayero Universy ɗun Kano inare e mo jangata Shari’ah bi a ɗun Law.

Nasru maako e BBC[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Habaru maako dun mo windi ɗun inɗe Zama hanjun yaari mo jonɗe lattaki maako tataɓo e fiijo Hikayata ngo BBC Hausa ngo ɗun waaɗi e ndungu 2018.


Lencitaaki[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]