Eva Ibbotson

Iwde to Wikipedia

Nolde hoore[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Wiesner jibinaa nder Vienna nder 1925 to waalidi Yahuudiyankooɓe ɓe ɓe ngalaa kuugal. Baaba maako, Bertold Paul Wiesner, o doktoor mo o ardii ngam huutoraade nyauɓe ɓe mbaawaa ɓiɓɓe. Hannde e'e'e'en o huutori ɓernde maako ngam danyugo ko waawi wonde 600 nder ɓikkoy suudu maako walli. Maama maako, Anna Wilhelmine Gmeyner, o wondiɗo winndaaki e mawɗo defte, o golli e Bertolt Brecht e winndi defte film ngam Georg Pabst.