Fedde Tapoa

Iwde to Wikipedia
Burkina Faso hirnaange bee Tapoa nder caka haa nyaamo

Njo Tapoa woni ko wootere nder Njo Niger.O ɗon ƴiwo nder lesdi Tapoa nder Burkina Faso,o ɗon ɓooyta nder fure lesdi hakkunde Burkina Faso e Niger,ɓaawo maajum ɗon ɓooda nder maayo Niger nder worgo hirnaange Niger.