Hassan Amal

Iwde to Wikipedia
Hassan Amal
ɓii aadama
Jinsudebbum Taƴto
Ɓii-leydiyankaakuNaajeeriya Taƴto
InndeAmal Taƴto
Family nameHassan Taƴto
Sana'ajibusinessperson Taƴto

Amal Hassan ko jaayndiyanke teknoloji Naajeriya e hooreejo jaayndiyaaji to Outsource global ngam hokkude jaayndiyaagal jaayndiyeeji ɗi o fuɗɗii e 2013. Nder hitaande 2018, o wondi gooto e ardiiɓe jaaynde rewɓe 16 ɓe noddi nder 2018 Fortune-US Department of State Global Women's Mentoring Partnership e ɓe ndaara ɗum bana model ngam suka debbo-yallaaji nder lesdi Naajeeriya.

Firooji[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]