Jaaruɗe Asaweeji

Iwde to Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Jaaruɗe Asaweeji
aspect of history
Subclass ofname Taƴto

Jaaruɗe asaweeji Joweeɗiɗi

  1. Altine
  2. Salaasa
  3. Alarba
  4. Alhamiisa
  5. Jumɓaare
  6. Asawe
  7. Alad