Jalo

Iwde to Wikipedia

Jalo (e ɗemngal ingilishire hoe) ɗon are'e kowje ɗe yimmɓe kowtirta too nder kowɗe gesa haajoone jola go'o laatike ɗon howtira go taa remongo e nder gelle e karkaraje huu ma'a e woodi mawnde kownɗe fere fere de dole sai too ɗon howteri e jalo na'sai e demmal ba kawiy ba[1][2][3]

Kowmgal jalo Jalo e go'o woodi nafooda e nder yimmɓe Musamman maa. Kama demmal e karkarare jalo laatike hango'o ke mawngo, aree kowtarku burɗe woo'engo'o e nder howterde are'e kowngal ngal nafooda sosai too yimmɓe remooɓe e irtoɓe kama jalo diga remungo'o gesa haa e wango'o girɓe amfanije gesa Jalo Laatike jakarde mawɗe too de nafooda howwoɓe kownɗe kwadagoje e kowngal kowtarku jalo kama yimmɓe howteroɓe kownɗe fere fere ɗe kama ertungo'o gasɗe e kowhoretol kowhoretol kowjeje

Himmoɓe[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

  1. https://en.wikisource.org/wiki/The_New_International_Encyclop%C3%A6dia/Hoe_(implement)
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Hoe_(tool)
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Hoe_(tool)#cite_note-2