Jump to content

Jelena Lazarević

Iwde to Wikipedia

Jelena Lazarević (Serbian Cyrillic: Јелена Лазаревић; 1365/1366 - 1443), anndiraa kadi, e dow dewte, no Jelena Balšić koo Jelena Hranić koo Jelene Kosača, wonnoo ardiiɗo Serbiya, ɓiɗɗo gorko Lazar Serbiya e gorko Milica Nemanjic. O woodi ɓernde mawnde e o mari semmbe dow no gorko mum, arandeejo Đurađ II Balšić e ɗiɗaɓo Sandalj Hranić Kosača, e ɓiɗɗo maako Balša III laaminoo laamu maɓɓe. Jelena ɓesdii ɓe ngam haɓugo bee Venetian dow lesdi Zeta, lesdi Serbiyanko'en jamanu arandeeji ɗiɗaɓo e Balša III caggal maayde Đurađ II. O anndiraa kadi no o winndi nder defte eɓɓoore, ɓurna e ko o wurtiri e Nikon e Urusaliima, mo mo mo wondi e nder Gorica monastery dow maayo Skadar (Montenegro). Wurooji maako tati ɗon nder Gorički zbornik, ko hawruki limɗe cembiɗɗe.