Laam-Tooro

Iwde to Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Dawla Fulɓe arano on, ɓurɗo neeɓude on kadi Hiirnaange Afirik. Laam-Tooro ko hedde teeminannde 800aɓere feenyi, takko Laamateeri Gana, ka daande Maayo Senegal, nokkuure anndiraande hannde Fuuta Tooro. Ka fuɗɗoode, Laam-Tooro no lollirnoo kadi innde mum aarabankoore, ɗum ko Tekrur maa Takarir, ko e ɗum innde Tukolor (nde Fulɓe woowaa huutorde)yalti. E hino ɗoo seeɗa e ko daartiyankooɓe Fulɓe fillii ko feewti e laamɓe Laam-Tooro:

Laam-Tooro gadano ko Birom Bookar ummii ko e Mbolu Maakama. O adii hoɗde ko Gallaat nder leydi Ngalam. O ummii ko worgo e nokku mbiʼeteengu Segergaddum, funnaange Kiifa. Oon sahaa laamii Fuuta ko Laam Termes Jaaƴe Saadiga, oon wonnoo ko Aañam Godo hakkunde Woɗaaɓe e Jaawarankooɓe Jara. Birom Bookar yiɗi heɓde Woɗaaɓe ɓee, o haɓi e Jaaƴe e Saadiga; oon fooli mo o tuubani ɗum. ɗali mo o laamii Tooro.