Mariyaama Ba

Iwde to Wikipedia

Mariyaama Ba, jibinaaɗo ñande sappo e jeeɗiɗi le wuru awril hitaande 1929 to Dakar,sanki e nder ngoon wuro ñande sappo e jeeɗiɗi le wuro ut hitande 1981, ko debbo windiyanke senegaalnaajo. E nder defte makko, omo haɓɓo waasde potal hakunde worɓe e rewɓe mo aadaaji afriknaaɓe saabi.