Njoro maayo

Iwde to Wikipedia

Njoro woni koode tati nder nder nder maayo Nakuru,Kenya.Njoro Lake Nakuru Kenya Fuude maako ɗon nder leɗɗe Mau.Fuuta Mau Ɗum anndiraa kadi bana maayo Ndarugu.Ndarugu maayo

Caggal nde ɓe ɗon ɗaɓɓita ngam ɓe mbaɗɓa haalaji ɓurna (fecal) ɗi ndiyamji nder maayo,ɓurna nder nder ɓesngu.hawtaade ndiyam fecal Ɗe feere nder ɗi ɗon hawta e no manjoowo heɓata e laabi.manndoowo

Kootol[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]