Talk:Riisinkoore

    Iwde to Wikipedia

    "Riisinkoore" iwi ɗo: Kamuusu pular (fulfulde)-riisinkoore-faransinkoore : ko badii karfe 25 000, G.V. Zubko. Mosku : "Riisinkoore", 1980 --A12n (discussion) 2 MBooy 2013 à 13:45 (UTC)

    Start a discussion about Riisinkoore

    Start a discussion