Yimɓe Akassa

Iwde to Wikipedia
Yimɓe Akassa
ethnic group

Yimɓe Akassa (Akasa, Akaha) Yimɓe Ijaw ɗon njooɗi bee Maayo Nun e Maayo Atalantika nder Diiwal Bayelsa, lesdi Naajeeriya. Akassa hawti e: Opu-Akassa, Sangana, e Kamatoru.

Ndaare kadi[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

  • Akassa

Firooji[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]