Yimɓe Boki

Iwde to Wikipedia
Yimɓe Boki
ethnic group
WoldeBoki Taƴto
LocationNaajeeriya Taƴto

Yimɓe Boki (Bokyi) (ngol anndiraa kadi Nki) ngoni lenyol wonande nder Diiwal Cross River, Naajeeriya. Yimɓe Boki ɓuri fuu ɓe ngalaa ɓe ɗon mari bee daande. Ɓe ɗon mbi'a bolle Bokyi, go'oto nder bolle Bendi. Nder hitaande 1979, yimɓe Bokyi ɓurii 190,000.

Firooji[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]