Abdulsalami Abubakar

Iwde to Wikipedia
Abdulsalami Abubakar
ɓii aadama
Jinsudamngel Taƴto
Ɓii-leydiyankaakuColony and Protectorate of Nigeria, hautugo Naajeeriya, First Nigerian Republic, Second Nigerian Republic, Naajeeriya Taƴto
InditirdeAbdulsalami Abubakar Taƴto
InndeAbd al-Salam Taƴto
Family nameAbubakar Taƴto
Ɗuubi daygo13 Korse 1942 Taƴto
ƊofordeMinna Taƴto
Dee/goriiwoFati Lami Abubakar Taƴto
ƊemngalGbagyi Taƴto
WoldeGbagyi, Inngilisjo, Hawsare, Nigerian Pidgin Taƴto
Sana'ajingaɗoowo siyaasaje, military personnel Taƴto
Position heldArɗiɗo Naajeeriya, Chief of the Defence Staff Taƴto
Member of political partyno value Taƴto
DiinaDiina Lislaama Taƴto
Military rankgeneral Taƴto

Abdulsalami Abubakar GCFR (/ˌɑːbdəlsəˈlæmi ˌɑːbuˈbɑːkɑːr/ (njoo) (njoo); jibinaa 13 lewru Juun 1942) ko neɗɗo leydi Naajeeriya e hooreejo ardiiɓe lesdi Naajeriya haa hitaande 1998 haa hitaande 1999. O laati hooreejo lesdi Naajeeriya haa hitaande 1997 haa hitaande 1998.

Ɓiɗɗo[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Abubakar diga lenyol Hawsa jibini ko ñalnde 13 liiyru korse hiitadee dowgu alif 1942 to baaba maako Abubakar Jibrin e inna maako Fatikande Mohammed, nder Minna, Diiwal Nayja, hiirna lisde Naajeeriya.

taa hiitade dowgu1950 haa too 1956 o yahdi nder Minna Native Authority Primary school. taa hiitade alif 1957 haa 1962, o yahdi nder jaŋde jaŋde sekondare e Government College, Bida, Diiwal Nayja. Daga lewru janngo haa liiyru yarkoma 1963 o janngii e Kaduna Technical College.

Kuugal soja[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Kuugal nder konu lesdi[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Abubakar wondi goomu nder pelle ɗe ɓe njaaraama nder kawral lesdi Naajeeriya e 3 oktoobar 1963.


Himoɓe[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]