Jump to content

Abimbola Amusu

Iwde to Wikipedia
Abimbola Amusu
ɓii aadama
Jinsudebbum Taƴto
Ɓii-leydiyankaakuNaajeeriya Taƴto
WoldeInngilisjo Taƴto
Sana'ajimilitary personnel Taƴto
Field of workmedicine Taƴto
Janngi toLagos State University Taƴto
Academic degreeMaster of Business Administration Taƴto
ResidenceNaajeeriya Taƴto
Work locationKaduna Taƴto
Personal pronounL484 Taƴto

Major General Abimbola Olatilewa Amusu ko soodaaɗo lesdi Naajeeriya mo o ardiiɗo nder lesdi Naajeeriya Army Medical Corps diga 2015 haa 2018. O'o woni debbo arandeejo ɗiɗmo nder taariika nder lesdi Naajeeriya ngam o'o'o dowla dowla. O laarani nde o jeyaa caggal nde Major General Obashina Ayodele jeyaa.

Amusu ina jogii jaango jaango jaangirde jaango (MBA) (Health Management) diga Janngirde mawɓe diiwal Lagos, O jeyaa kadi jaango e National Postgraduate Medical College e naajeeriya o membajo jaanguɗo; jaanɗe anndal patology, e jangirde. Amusu ɗon haani ha jonde fedde fedde konu lesdi Naajeeriya.  O hawti e konu lesdi Naajeeriya bana 2nd Lieutenant nder lewru Juun 1982, o laati ardiiɗo e ardiiɗo haematolog, 44 Nigerian Army Reference Hospital Kaduna diga lewru Septemba 2014 haa lewru Desemba haa o waɗaa ardiiɗo konu lesdi, o waɗi kuugal haa o jaɓaama nder hitaande 2018. O jeyaa diga lesdi Naajeeriya nder lewru Desemba 2018. O haalandi e nder majjeeri ɗiɗi e majjeeri tati je'eeri ɗi ɓe ƴetti diga kuugal haa suudu jaɓɓaaku nder lesdi Naajeeriya nder Lagos nder hitaande 2018.