Dowlaaji Dentuɗi

Iwde to Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Dowlaaji Dentuɗi

Dowlaaji Dentuɗi ko leydi nder Aameerik. Laamorde leydi yo Washington DC. Mbertudi leydi ndin ko 3.531.905 km2, jamaa hoɗuɗo e mayri no hewtaynoo fewndo hitaande 2020 yimɓe 331.002.647.

Washington DC


 
Leydi e Aameerik
Americas satellite map.jpg

Barazil | Ciile | Colombia | Dowlaaji Dentuɗi | Kanada | Meksiko | Paraguwaay | Peru