Jump to content

Duniiyaru Arabic

Iwde to Wikipedia
Duniiyaru Arabic
geographic region, cultural region, geopolitical group
Jonde kwa'odineto10°30′0″N 15°30′0″E Taƴto
Has works in the collectionNational Gallery of Victoria Taƴto
Map

Duniya Arabji (Arabe: اَلْعَالَمُ الْعَرَبِيُّ al-ʿālam al-ʿarabī), ko adii leydi Arabe (اَلْوَطَنُ الْأَرَابِيُّ الْوَتَانَ الْعِرَبī), anndiraa kadi leydi Arabe, Arabsphere, walla leyɗe Arabe, ina hawti e nder lesdi, ko ɓuri heewde e nder lesdi Asiya hirnaare e Afrik.nder yimmɓe ɓurɓe ɗuuɗugo nder duuniyaaru Arab ɓe Arab, woodi yimɓe ɗuuɗugo be yimɓe feere bana Berberji, Kurdi, Somali'en e Nubi'en, ha nder goɗɗi ummaatooje.

Arabji ina huutoroo bana ɗemngal ngalɗunngal nder aduna Araabhe.Duniiyaru Arabaaɓe ɗon haalde dow leyɗe 19 ɗo Arabaaji ɗo ɓe ɓurndi yimmɓe.Ha ɓurɗo mum, ɗum hawti e yimɓe 22 nder Arab League, fedde caaɗeele, je hawti e dow leyɗe Arabe 19 je hawti kadi e Comoros, Djibouti e Somalia.Laamu ngal ƴiwoyi diga maayo Atlantik haa hirnaare maayo Arabiya haa too fuunaare, diga maayo Mediterane haa woyla haa maayo Indiyan haa too woyla.

Tarihi,en Arabji[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Fuɗnaange duuniyaru Arab anndiraa e Mashriq, nden fuɗnaange nder Maghreb.E wiyde Banki Duniyaa, aduna Arab ina jogii yimɓe miliyaaruuji 456 e jaŋde nder leydi hee e jaŋdaade $2.85 trillion, haa hitaande ndungu 2021.Fedde nder nder ɗon feere feere nder laabi ɗuuɗɗi, e nder jawdi ɗon hawta yimmɓe ɓe ɓurɓe risku e ɓe ɓurɗi ɓurnugo.

Ngendem Makko[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Fedde ndee ɓurna fuu e ko haani e ko haalanki fuɗnaange fuɗnaande e fuɗnaare Afrik (MENA).Nder taariika ɓaawo-taare, duniiyaaru Arabic ɗonno haandi bee laamuji Arabji taariiki e caliphateji.Yimmɓe Arab ummorii nder feccere ɗiɗmere karniji 19 e nder ummaatooje feere nder laamu Ottoman.

Arab League[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Arab League tawii ko e hitaande 1945 ngam darnugo ɓaleeɓe yimɓe Arab e ɓurna fuu ngam ɗaɓɓude hawtuki politik leyɗe Araab; ko ɗum anndiraa ko Pan-Arabism lebee.

Himobe[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]