Jump to content

Njuɓɓudi naangeyankoori

Iwde to Wikipedia
Njuɓɓudi naangeyankoori
planetary system
YemreLocal Interstellar Cloud, Milky Way Taƴto
Has usecolonization of the solar system Taƴto
Location Taƴto
Has boundaryOort cloud, heliopause Taƴto
Parent astronomical bodySagittarius A* Taƴto

Yuɓɓo naange Joomiraaɗo tagii Winndere ndee o waɗii e Mayre Kaawisaaji mawɗi, e Gunndooji (sirluuji) peeñɗi e Cuuɗiiɗi, Yoga (won) e Majji ɗii o newnani neɗɗo yiitude ɗumen, woon heen ko o newnanaani neɗɗo anndude ɗumen. Ina jeyaa heen njuɓɓudi naangeyankeeri, walla mbi’en naange e ɓesngu mum. Alla tagii naange ngee, o waɗani nge tagopeeje (planètes) jeetati (8) kanje fof eɗe ndoga, eɗe njiiloo taaraade naange ngee, kadi eɗe njiiloo e dow ko’e majje. Kanje tagopeeje ɗee ngoni ɗee ɗoo, so en ngummorike to naange; mbi’en:

Batuure (Mercure), Jaayre (vénus), Leydi (La Terre), Yumma-njanaare (Mars), Mbannduure (Jupiter), Galliire (Saturne), Uranus, e Neptune.

Tesko-ɗen noon ɗee ɗoo ɗiɗi keddiiɗe, ɗe ndañanaaka inɗe e Fulfulde, tagi ɗum ko tawde ɓooyaani ko ɗe njiitaa, ɗe nganndaa ko caggal nde loŋorɗe peewnaa, ɗuum woni daarorɗe ɓallinooje ɓalli kammuyankooji, pooɗa ɗum haa yottoo (hewta), e yantude hen kadi.[1]

Hiimoɓe[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]