Zainab Lawal Gummi

Iwde to Wikipedia
Zainab Lawal Gummi
ɓii aadama
Jinsudebbum Taƴto
Ɓii-leydiyankaakuNaajeeriya Taƴto
Sana'ajingaɗoowo siyaasaje Taƴto
Personal pronounL484 Taƴto

Zainab Lawal Gummi woni komisaaru elto nder Diiwal Zamfara, Naajeeriya. O laamaama ngam ngomnaaru Bello[1] Matawalle.

Kuugal[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Gummi wi'i o ɗon wallina heɓugo jaango e haandi hakkiilo. O holli kadi dowla maɓɓe ɗon haani halki feere fu fu nder huutore ɓiy bana ɓiijo, bana hawtore e huwtora ɓikkoy. Ɗum heɓay laawol laamiiɓe aada e hawtuki jannginooɓe Islaam ngam wallude jahrugo sari'aaji.

Firooji[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]