Alfaya

Iwde to Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Alfaya
famille
PaysGine Taƴto
Lieuimamat du Fouta-Djalon Taƴto
Actif en/en vie18e siècle Taƴto

Alfaya no wai wamo inni parti demokrat, maa repubiliken. Ko fedde ɗaɓɓaynoonde laamu fewndo dawla alsilamaaku Fuuta Jaloo. Ko kamɓe e Soriyaa'en pooɗotiraynoo fii laamu. Fedde kala no joginoo happu duuɓi ɗiɗi. Si ɗin duuɓi ɗiɗi timmiino, harayno hino haanunoo ka nde accitana laamu ngun ndeya fedde. Wonnde kala ɗun no waawa wi'eede demokaraasi, ɗun adduno lurre mawɗe e nder dawla Fuuta on lo'ini laamu almaamiiɓe ɓen weeɓinani Porto naatugol e leydi ndin. Alamaamiijo Alfaayaa lolluɗo fota ko Bookar Biro, sakkitiiɗo e almamaaku Fuuta ngun.