Ceertol hakkunde baylitte "Fulfulde"

Aller à la navigation Aller à la recherche
20 279 octets supprimés ,  il y a 1 an
aucun résumé de modification
Pese: Taƴtagol cinndel Taƴtagol cinndel e geese
'''Fulfulde''' walla '''pulaar''' maa '''pular''' ko [[ɗemngal]] [[Fulɓe]] e [[Haalpulaar'en]]. Ɗemngal ngal no haalee e leyɗe keewɗe e [[Afirik]]. Haalooɓe fulfulde-pulaar ina kawra miliyonji 60 haa 80. Ɗemngal ngal ina jeyaa e suudu ɗemɗe Hiirnaange Atlantik, taweteendu kanyum duu e nder suudu ɗemɗe afirikankeeje ɓurndu yaajude wi'eteendu Niiser-Konngo. Ɗemɗe goɗɗe jeyaaɗe e ndun suudu ngoni: ce'aar (ɗemngal seereero) e njolfo. E ɗeen ɗiɗi ko seereero ɓuri ɓadondirde e pulaar.
‮'''𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫''' 𞤱𞤢𞤤𞥆𞤢 '''𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪''' 𞤥𞤢𞥄 '''𞤨𞤵𞤤𞤢𞤪''' 𞤳𞤮 [[𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤]] [[𞤊𞤵𞤤𞤩𞤫]] 𞤫 [[𞤖𞤢𞥄𞤤𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪'𞤫𞤲]]. 𞤍𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲𞤮 𞤸𞤢𞥄𞤤𞤫𞥅 𞤫 𞤤𞤫𞤴𞤯𞤫 𞤳𞤫𞥅𞤱𞤯𞤫 𞤫 [[𞤀𞤬𞤭𞤪𞤭𞤳]]. 𞤖𞤢𞥄𞤤𞤮𞥅𞤩𞤫 𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫-𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪 𞤭𞤲𞤢 𞤳𞤢𞤱𞤪𞤢 𞤥𞤭𞤤𞤭𞤴𞤮𞤲'𞤶𞤭 𞥖𞥐 𞤸𞤢𞥄 𞥘𞥐. 𞤍𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤭𞤲𞤢 𞤶𞤫𞤴𞤢𞥄 𞤫 𞤧𞤵𞥅𞤣𞤵 𞤯𞤫𞤥𞤯𞤫 𞤖𞤭𞥅𞤪𞤲𞤢𞥄𞤲 𞤸𞤵𞤰𞤢𞤲𞤢𞤴𞤲'𞤺𞤢𞤤𞤺𞤫 𞤀𞤼𞤤𞤢𞤲𞤼𞤭𞤳, 𞤼𞤢𞤱𞤫𞤼𞤫𞥅𞤲'𞤣𞤵 𞤳𞤢𞤻𞤵𞤥 𞤣𞤵𞥅 𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤪 𞤧𞤵𞥅𞤣𞤵 𞤯𞤫𞤥𞤯𞤫 𞤢𞤬𞤭𞤪𞤭𞤳𞤢𞤲𞤳𞤫𞥅𞤶𞤫 𞤩𞤵𞤪𞤲'𞤣𞤵 𞤴𞤢𞥄𞤶𞤵𞤣𞤫 𞤱𞤭'𞤫𞤼𞤫𞥅𞤲'𞤣𞤵 𞤐𞤭𞥅𞤧𞤫𞤪-𞤑𞤮𞤲𞤺𞤮. 𞤍𞤫𞤥𞤯𞤫 𞤺𞤮𞤯𞥆𞤫 𞤶𞤫𞤴𞤢𞥄𞤯𞤫 𞤫 𞤲'𞤣𞤵𞤲 𞤧𞤵𞥅𞤣𞤵 𞤲'𞤺𞤮𞤲𞤭: 𞤷𞤫'𞤢𞥄𞤪 (𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤧𞤫𞥅𞤪𞤫𞥅𞤪𞤮) 𞤫 𞤲'𞤶𞤮𞤤𞤬𞤮. 𞤉 𞤯𞤫𞥅𞤲 𞤯𞤭𞤯𞤭 𞤳𞤮 𞤧𞤫𞥅𞤪𞤫𞥅𞤪𞤮 𞤩𞤵𞤪𞤭 𞤩𞤢𞤣𞤮𞤲'𞤣𞤭𞤪𞤣𞤫 𞤫 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪.
 
== Caltuɗe ==
‮== 𞤕𞤢𞤤𞤼𞤵𞤯𞤫 ==
 
1. Caltuɗe: Ko ɓuri heewde koo, pulaar ina feccee waɗee caltuɗe jowi mawɗe kawrooje e dawlaaji Fulɓe taariikayankooji (dawlaaji Fulɓe adiiɗi laamu kolonaaku). Kannje ngoni:
𞥑. 𞤕𞤢𞤤𞤼𞤵𞤯𞤫: 𞤑𞤮 𞤩𞤵𞤪𞤭 𞤸𞤫𞥅𞤱𞤣𞤫 𞤳𞤮𞥅, 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪 𞤭𞤲𞤢 𞤬𞤫𞤷𞥆𞤫𞥅 𞤱𞤢𞤯𞤫𞥅 𞤷𞤢𞤤𞤼𞤵𞤯𞤫 𞤶𞤮𞤱𞤭 𞤥𞤢𞤱𞤯𞤫 𞤳𞤢𞤱𞤪𞤮𞥅𞤶𞤫 𞤫 𞤣𞤢𞤱𞤤𞤢𞥄𞤶𞤭 𞤊𞤵𞤤𞤩𞤫 𞤼𞤢𞥄𞤪𞤭𞥅𞤳𞤢𞤴𞤢𞤲𞤳𞤮𞥅𞤶𞤭 (𞤣𞤢𞤱𞤤𞤢𞥄𞤶𞤭 𞤊𞤵𞤤𞤩𞤫 𞤢𞤣𞤭𞥅𞤯𞤭 𞤤𞤢𞥄𞤥𞤵 𞤳𞤮𞤤𞤮𞤲𞤢𞥄𞤳𞤵). 𞤑𞤢𞤲𞤶𞤫 𞤲'𞤺𞤮𞤲𞤭:
 
Pulaar Fuuta Tooro (no gasa ko e ngal diiwal ɗemngal ngal yalti), leydi Senegal Pular Fuuta Jaloo, leydi Gine, Fulfulde Maasina, leydi Maali, Fulfulde Liptaako, leydi Burkinaa Faso, Fulfulde Adamawa, leydi Niiseriya e Kamarun.
𞤆𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪 𞤊𞤵𞥅𞤼𞤢 𞤚𞤮𞥅𞤪𞤮 (𞤲𞤮 𞤺𞤢𞤧𞤢 𞤳𞤮 𞤫 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤣𞤭𞥅𞤱𞤢𞤤 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤴𞤢𞤤𞤼𞤭), 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭 𞤅𞤫𞤲𞤫𞤺𞤢𞤤 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪 𞤊𞤵𞥅𞤼𞤢 𞤔𞤢𞤤𞤮𞥅, 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭 𞤘𞤭𞤲𞤫, 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤃𞤢𞥄𞤧𞤭𞤲𞤢, 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭 𞤃𞤢𞥄𞤤𞤭, 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤂𞤭𞤨𞤼𞤢𞥄𞤳𞤮, 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭 𞤄𞤵𞤪𞤳𞤭𞤲𞤢𞥄 𞤊𞤢𞤧𞤮, 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤀𞤣𞤢𞤥𞤢𞤱𞤢, 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭 𞤐𞤭𞥅𞤧𞤫𞤪𞤭𞤴𞤢 𞤫 𞤑𞤢𞤥𞤢𞤪𞤵𞤲.
Feccoore go'o no waawa wonirde nii:
𞤊𞤫𞤷𞥆𞤮𞥅𞤪𞤫 𞤺𞤮'𞤮 𞤲𞤮 𞤱𞤢𞥄𞤱𞤢 𞤱𞤮𞤲𞤭𞤪𞤣𞤫 𞤲𞤭𞥅:
 
* Pular Fuuta Jaloo ([[Gine]], [[Sarliyon]], e [[Gine-Bisaawo]])
* 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪 𞤊𞤵𞥅𞤼𞤢 𞤔𞤢𞤤𞤮𞥅 ([[𞤘𞤭𞤲𞤫]], [[𞤅𞤢𞤪𞤤𞤭𞤴𞤮𞤲]], 𞤫 [[𞤘𞤭𞤲𞤫-𞤄𞤭𞤧𞤢𞥄𞤱𞤮]])
* Pulaar Fuuta Tooro [[Senegaal]], [[Muritani]], e [[Maali]] hiirnaange
* 𞤆𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪 𞤊𞤵𞥅𞤼𞤢 𞤚𞤮𞥅𞤪𞤮 [[𞤅𞤫𞤲𞤫𞤺𞤢𞥄𞤤]], [[𞤃𞤵𞤪𞤭𞤼𞤢𞤲𞤭]], 𞤫 [[𞤃𞤢𞥄𞤤𞤭]] 𞤸𞤭𞥅𞤪𞤲𞤢𞥄𞤲'𞤺𞤫
* Pulaar Firdu (maa Fulaadu maa Fulakunnda)
* 𞤆𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪 𞤊𞤭𞤪𞤣𞤵 (𞤥𞤢𞥄 𞤊𞤵𞤤𞤢𞥄𞤣𞤵 𞤥𞤢𞥄 𞤊𞤵𞤤𞤢𞤳𞤵𞤲𞤣𞤢)
* Fulfulde Maasina (ana wiyee "Maasinaŋkoore" ; [[Maali]])
* 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤃𞤢𞥄𞤧𞤭𞤲𞤢 (𞤢𞤲𞤢 𞤱𞤭𞤴𞤫𞥅 "𞤃𞤢𞥄𞤧𞤭𞤲𞤢𞤽𞤳𞤮𞥅𞤪𞤫" ; [[𞤃𞤢𞥄𞤤𞤭]])
* Fulfulde Liptaako ([[Burkina Faso]])
* 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤂𞤭𞤨𞤼𞤢𞥄𞤳𞤮 ([[𞤄𞤵𞤪𞤳𞤭𞤲𞤢 𞤊𞤢𞤧𞤮]])
* Fulfulde Borgu ([[Benen]] e [[Togo]])
* 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤄𞤮𞤪𞤺𞤵 ([[𞤄𞤫𞤲𞤫𞤲]] 𞤫 [[𞤚𞤮𞤺𞤮]])
* Fulfulde Hakkundeeri [[Najeeriya]] (laamu Usmaani Ɓii Fooduyee, wano Sokoto)
* 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤖𞤢𞤳𞥆𞤵𞤲'𞤣𞤫𞥅𞤪𞤭 [[𞤐𞤢𞤶𞤫𞥅𞤪𞤭𞤴𞤢]] (𞤤𞤢𞥄𞤥𞤵 𞤓𞤧𞤥𞤢𞥄𞤲𞤭 𞤇𞤭𞥅 𞤊𞤮𞥅𞤣𞤵𞤴𞤫𞥅, 𞤱𞤢𞤲𞤮 𞤅𞤮𞤳𞤮𞤼𞤮)
* Fulfulde Adamaawa (ana wiyee "Adamawaare" ; [[Niiseriya]] e [[Kamarun]])
* 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤀𞤣𞤢𞤥𞤢𞥄𞤱𞤢 (𞤢𞤲𞤢 𞤱𞤭𞤴𞤫𞥅 "𞤀𞤣𞤢𞤥𞤢𞤱𞤢𞥄𞤪𞤫" ; [[𞤐𞤭𞥅𞤧𞤫𞤪𞤭𞤴𞤢]] 𞤫 [[𞤑𞤢𞤥𞤢𞤪𞤵𞤲]])
 
Ko ɓuri kon e Fulfule ɗen hino humii e gootal e diiwe limtaaɗe ɗoo, e piide misal si en ƴettii Fulfulde Bagirmi, ɗum ko leydi e nder Caad, ko e Adamaawankoore nden jeyaa. Fulfulde Funnaange Niijer ko e Fulfulde Hakkundeeri Najeeriya ɓuri jeydude, Fulfulde Hiirnaange Niijer ko e Liptaakuure e Maasinankoore jeyaa.
𞤑𞤮 𞤩𞤵𞤪𞤭 𞤳𞤮𞤲 𞤫 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤫 𞤯𞤫𞤲 𞤸𞤭𞤲𞤮 𞤸𞤵𞤥𞤭𞥅 𞤫 𞤺𞤮𞥅𞤼𞤢𞤤 𞤫 𞤣𞤭𞥅𞤱𞤫 𞤤𞤭𞤥𞤼𞤢𞥄𞤯𞤫 𞤯𞤮𞥅, 𞤫 𞤨𞤭𞥅𞤣𞤫 𞤥𞤭𞤧𞤢𞤤 𞤧𞤭 𞤫𞤲 𞤰𞤫𞤼𞥆𞤭𞥅 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤄𞤢𞤺𞤭𞤪𞤥𞤭, 𞤯𞤵𞤥 𞤳𞤮 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭 𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤪 𞤕𞤢𞥄𞤣, 𞤳𞤮 𞤫 𞤀𞤣𞤢𞤥𞤢𞥄𞤱𞤢𞤲𞤳𞤮𞥅𞤪𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤲 𞤶𞤫𞤴𞤢𞥄. 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤊𞤵𞤲𞥆𞤢𞥄𞤲'𞤺𞤫 𞤐𞤭𞥅𞤶𞤫𞤪 𞤳𞤮 𞤫 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤖𞤢𞤳𞥆𞤵𞤲'𞤣𞤫𞥅𞤪𞤭 𞤐𞤢𞤶𞤫𞥅𞤪𞤭𞤴𞤢 𞤩𞤵𞤪𞤭 𞤶𞤫𞤴𞤣𞤵𞤣𞤫, 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤖𞤭𞥅𞤪𞤲𞤢𞥄𞤲'𞤺𞤫 𞤐𞤭𞥅𞤶𞤫𞤪 𞤳𞤮 𞤫 𞤂𞤭𞤨𞤼𞤢𞥄𞤳𞤵𞥅𞤪𞤫 𞤫 𞤃𞤢𞥄𞤧𞤭𞤲𞤢𞤲𞤳𞤮𞥅𞤪𞤫 𞤶𞤫𞤴𞤢𞥄.
 
So en teskiima, ma en taw ina heddii fahin caltuɗe ɗalaaɗe hono pulaar Fulaadu (ɓaleeri [[Senegal]] e [[Gammbiya]]), Fulfulde Borgu e nder leydi Benen, fulfulde diiwaanuuji hakkunde [[Niiseriya]]. Kono ɗeen pulfule na ɓadii goɗɗe e ɗee ɗe adi-ɗen limtude yeru Borgu no ɓadondiri e Maasina, Fulaadu no nanndi e Fuuta Tooro no nanndi e Fuuta Jaloo, e maanaa no hakkunde maa fulfulde Caad walla Sudan ko e Adamawa jeydi.
𞤅𞤮 𞤫𞤲 𞤼𞤫𞤧𞤳𞤭𞥅𞤥𞤢, 𞤥𞤢 𞤫𞤲 𞤼𞤢𞤱 𞤭𞤲𞤢 𞤸𞤫𞤣𞥆𞤭𞥅 𞤬𞤢𞤸𞤭𞤲 𞤷𞤢𞤤𞤼𞤵𞤯𞤫 𞤯𞤢𞤤𞤢𞥄𞤯𞤫 𞤸𞤮𞤲𞤮 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪 𞤊𞤵𞤤𞤢𞥄𞤣𞤵 (𞤩𞤢𞤤𞤫𞥅𞤪𞤭 [[𞤅𞤫𞤲𞤫𞤺𞤢𞤤]] 𞤫 [[𞤘𞤢𞤥𞤦𞤭𞤴𞤢]]), 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤄𞤮𞤪𞤺𞤵 𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤪 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭 𞤄𞤫𞤲𞤫𞤲, 𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤣𞤭𞥅𞤱𞤢𞥄𞤲𞤵𞥅𞤶𞤭 𞤸𞤢𞤳𞥆𞤵𞤲'𞤣𞤫 [[𞤐𞤭𞥅𞤧𞤫𞤪𞤭𞤴𞤢]]. 𞤑𞤮𞤲𞤮 𞤯𞤫𞥅𞤲 𞤨𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤫 𞤲𞤢 𞤩𞤢𞤣𞤭𞥅 𞤺𞤮𞤯𞥆𞤫 𞤫 𞤯𞤫𞥅 𞤯𞤫 𞤢𞤣𞤭-𞤯𞤫𞤲 𞤤𞤭𞤥𞤼𞤵𞤣𞤫 𞤴𞤫𞤪𞤵 𞤄𞤮𞤪𞤺𞤵 𞤲𞤮 𞤩𞤢𞤣𞤮𞤲'𞤣𞤭𞤪𞤭 𞤫 𞤃𞤢𞥄𞤧𞤭𞤲𞤢, 𞤊𞤵𞤤𞤢𞥄𞤣𞤵 𞤲𞤮 𞤲𞤢𞤲𞤣𞤭 𞤫 𞤊𞤵𞥅𞤼𞤢 𞤚𞤮𞥅𞤪𞤮 𞤲𞤮 𞤲𞤢𞤲𞤣𞤭 𞤫 𞤊𞤵𞥅𞤼𞤢 𞤔𞤢𞤤𞤮𞥅, 𞤫 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄 𞤲𞤮 𞤸𞤢𞤳𞥆𞤵𞤲'𞤣𞤫 𞤥𞤢𞥄 𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤕𞤢𞥄𞤣 𞤱𞤢𞤤𞥆𞤢 𞤅𞤵𞤣𞤢𞤲 𞤳𞤮 𞤫 𞤀𞤣𞤢𞤥𞤢𞤱𞤢 𞤶𞤫𞤴𞤣𞤭.
 
== Alkule ==
== 𞤀𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 ==
==Alkule lateŋ==
2. Alkule: gila teemedannde sappo e jeetataɓere nden, pulaar-fulfulde no winndiree alkule aarabe. Haa hannde no fellitaa wonnde e leyɗe goɗɗe yeru Fuuta Jaloo maa Adamawa Fulɓe ko alkule aarabe ɓuri doolnoraade. Kono gila hitaande 1966 bensondiral [[Bamako]] ngal fewjanno ɗemngal ngal mbinndudi tuugiindi e abajada laten. Ndiin mbinndudi inndiraa abajada UNESCO maa alkule UNESCO. Alkule mayri ngoni:
 
a,b,mb,ɓ,c,d,nd,ɗ,e,f,g,ng,h,i,j,nj,k,l,m,n,ŋ,ñ(ny),o,p,q,r,s,t,u,w,x,y,ƴ,z
‮==𞤀𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤤𞤢𞤼𞤫𞤲==
𞥒. 𞤀𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫: 𞤺𞤭𞤤𞤢 𞤼𞤫𞥅𞤥𞤫𞤣𞤢𞤲𞤣𞤫 𞤧𞤢𞤨𞥆𞤮 𞤫 𞤶𞤫𞥅𞤼𞤢𞤼𞤢𞤩𞤫𞤪𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤲, 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪-𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤲𞤮 𞤱𞤭𞤲𞤣𞤭𞤪𞤫𞥅 𞤢𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤢𞥄𞤪𞤢𞤦𞤫. 𞤖𞤢𞥄 𞤸𞤢𞤲𞤣𞤫 𞤲𞤮 𞤬𞤫𞤤𞥆𞤭𞤼𞤢𞥄 𞤱𞤮𞤲𞤣𞤫 𞤫 𞤤𞤫𞤴𞤯𞤫 𞤺𞤮𞤯𞥆𞤫 𞤴𞤫𞤪𞤵 𞤊𞤵𞥅𞤼𞤢 𞤔𞤢𞤤𞤮𞥅 𞤥𞤢𞥄 𞤀𞤣𞤢𞤥𞤢𞤱𞤢 𞤊𞤵𞤤𞤩𞤫 𞤳𞤮 𞤢𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤢𞥄𞤪𞤢𞤦𞤫 𞤩𞤵𞤪𞤭 𞤣𞤮𞥅𞤤𞤲𞤮𞤪𞤢𞥄𞤣𞤫. 𞤑𞤮𞤲𞤮 𞤺𞤭𞤤𞤢 𞤸𞤭𞤼𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤫 𞥑𞥙𞥖𞥖 𞤦𞤫𞤲𞤧𞤮𞤲'𞤣𞤭𞤪𞤢𞤤 [[𞤄𞤢𞤥𞤢𞤳𞤮]] 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤬𞤫𞤱𞤶𞤢𞤲𞥆𞤮 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲'𞤦𞤭𞤲𞤣𞤵𞤣𞤭 𞤼𞤵𞥅𞤺𞤭𞥅𞤲'𞤣𞤭 𞤫 𞤢𞤦𞤢𞤶𞤢𞤣𞤢 𞤤𞤢𞤼𞤫𞤲. 𞤐'𞤁𞤭𞥅𞤲 𞤲'𞤦𞤭𞤲𞤣𞤵𞤣𞤭 𞤭𞤲𞤣𞤭𞤪𞤢𞥄 𞤢𞤦𞤢𞤶𞤢𞤣𞤢 𞤓𞤐𞤉𞤅𞤕𞤌 𞤥𞤢𞥄 𞤢𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤓𞤐𞤉𞤅𞤕𞤌. 𞤀𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤥𞤢𞤴𞤪𞤭 𞤲'𞤺𞤮𞤲𞤭:
 
Sincugol ndiin mbinndudi ponndaandi haɗaali faa jooni Fulɓe ndonka fottude e alkule yogaaje, e fiide misal Haal-Pulaar'en senegal wo ñ mbinndirta alkulal ny. Fulɓe [[Mali]] e [[Gine]] nii mbinndirta ɗum: ɲ. Kadi lurre ina ngoodi to baŋŋe winndugol alkule denndaaɗe (renndaaɗe) yeru ŋg (hade ng), ɗum e wonnde ndin mbinndudi yamiranooka to bensondiral Bamako. Winndooɓe Gine woɓɓe mbinndan nb hade mb jamiraaɗo Bamako oo.
𞤢,𞤦,𞤲'𞤦,𞤩,𞤷,𞤣,𞤲'𞤣,𞤯,𞤫,𞤬,𞤺,𞤲'𞤺,𞤸,𞤭,𞤶,𞤲'𞤶,𞤳,𞤤,𞤥,𞤲,𞤽,𞤻(𞤻),𞤮,𞤨,𞤹,𞤪,𞤧,𞤼,𞤵,𞤱,𞤿,𞤴,𞤰,𞥁
 
=Adlam=
𞤅𞤭𞤲𞤷𞤵𞤺𞤮𞤤 𞤲'𞤣𞤭𞥅𞤲 𞤲'𞤦𞤭𞤲𞤣𞤵𞤣𞤭 𞤨𞤮𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤭 𞤸𞤢𞤯𞤢𞥄𞤤𞤭 𞤬𞤢𞥄 𞤶𞤮𞥅𞤲𞤭 𞤊𞤵𞤤𞤩𞤫 𞤲'𞤣𞤮𞤲𞤳𞤢 𞤬𞤮𞤼𞥆𞤵𞤣𞤫 𞤫 𞤢𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤴𞤮𞤺𞤢𞥄𞤶𞤫, 𞤫 𞤬𞤭𞥅𞤣𞤫 𞤥𞤭𞤧𞤢𞤤 𞤖𞤢𞥄𞤤-𞤆𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪'𞤫𞤲 𞤧𞤫𞤲𞤫𞤺𞤢𞤤 𞤱𞤮 𞤻 𞤲'𞤦𞤭𞤲𞤣𞤭𞤪𞤼𞤢 𞤢𞤤𞤳𞤵𞤤𞤢𞤤 𞤻. 𞤊𞤵𞤤𞤩𞤫 [[𞤃𞤢𞤤𞤭]] 𞤫 [[𞤘𞤭𞤲𞤫]] 𞤲𞤭𞥅 𞤲'𞤦𞤭𞤲𞤣𞤭𞤪𞤼𞤢 𞤯𞤵𞤥: ɲ. 𞤑𞤢𞤣𞤭 𞤤𞤵𞤪𞥆𞤫 𞤭𞤲𞤢 𞤲'𞤺𞤮𞥅𞤣𞤭 𞤼𞤮 𞤦𞤢𞤽𞥆𞤫 𞤱𞤭𞤲𞤣𞤵𞤺𞤮𞤤 𞤢𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤣𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤯𞤫 (𞤪𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤯𞤫) 𞤴𞤫𞤪𞤵 𞤽𞤺 (𞤸𞤢𞤣𞤫 𞤲'𞤺), 𞤯𞤵𞤥 𞤫 𞤱𞤮𞤲𞤣𞤫 𞤲'𞤣𞤭𞤲 𞤲'𞤦𞤭𞤲𞤣𞤵𞤣𞤭 𞤴𞤢𞤥𞤭𞤪𞤢𞤲𞤮𞥅𞤳𞤢 𞤼𞤮 𞤦𞤫𞤲𞤧𞤮𞤲'𞤣𞤭𞤪𞤢𞤤 𞤄𞤢𞤥𞤢𞤳𞤮. 𞤏𞤭𞤲𞤣𞤮𞥅𞤩𞤫 𞤘𞤭𞤲𞤫 𞤱𞤮𞤩𞥆𞤫 𞤲'𞤦𞤭𞤲𞤣𞤢𞤲 𞤲𞤦 𞤸𞤢𞤣𞤫 𞤲'𞤦 𞤶𞤢𞤥𞤭𞤪𞤢𞥄𞤯𞤮 𞤄𞤢𞤥𞤢𞤳𞤮 𞤮𞥅.
ko Alkule ɗe heewɓe Fulɓe mbinndirta jooni e nder leyɗeele keewɗe e nder duunde Afrik lutti [Seneggal] e [Moritani]. Iɗi pentaa ko [Gine] hitaande 1989 iwde e Abdoulaay e Ibaraahiima Bari; caggal yiyugol heewɓe ina luuri e binndugol [Pulaar] ngol. Alkule ɗeen ko 28 alkulal wondude nayi goɗɗi denndinaaɗi hono n'g, n'j, n'b, n'd.
iɗi tawee e leydeele hono Gine, Kameruun, Sudan, Caad, Niger, Nigeria...
 
"Pulaar/fulfulde ko ɗemngal maanaa, woni ɗemngal keeringal to bannge innude geɗe e rokkude ɗumʼen maanaa. Paygol maggal ina fawii he toɓɓe keewɗe, ko wayi no heewde alkule e mbaadi pirligol golle e firo kelmeendi…
‮=𞤀𞤣𞤤𞤢𞤥=
𞤳𞤮 𞤀𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤯𞤫 𞤸𞤫𞥅𞤱𞤩𞤫 𞤊𞤵𞤤𞤩𞤫 𞤲'𞤦𞤭𞤲𞤣𞤭𞤪𞤼𞤢 𞤶𞤮𞥅𞤲𞤭 𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤪 𞤤𞤫𞤴𞤯𞤫𞥅𞤤𞤫 𞤳𞤫𞥅𞤱𞤯𞤫 𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤪 𞤣𞤵𞥅𞤲'𞤣𞤫 𞤀𞤬𞤪𞤭𞤳 𞤤𞤵𞤼𞥆𞤭 [𞤅𞤫𞤲𞤫𞤺𞥆𞤢𞤤] 𞤫 [𞤃𞤮𞤪𞤭𞤼𞤢𞤲𞤭]. 𞤋𞤯𞤭 𞤨𞤫𞤲𞤼𞤢𞥄 𞤳𞤮 [𞤘𞤭𞤲𞤫] 𞤸𞤭𞤼𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤫 𞥑𞥙𞥘𞥙 𞤭𞤱𞤣𞤫 𞤫 𞤀𞤦𞤣𞤮𞤵𞤤𞤢𞥄𞤴 𞤫 𞤋𞤦𞤢𞤪𞤢𞥄𞤸𞤭𞥅𞤥𞤢 𞤄𞤢𞤪𞤭; 𞤷𞤢𞤺𞥆𞤢𞤤 𞤴𞤭𞤴𞤵𞤺𞤮𞤤 𞤸𞤫𞥅𞤱𞤩𞤫 𞤭𞤲𞤢 𞤤𞤵𞥅𞤪𞤭 𞤫 𞤦𞤭𞤲𞤣𞤵𞤺𞤮𞤤 [𞤆𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪] 𞤲'𞤺𞤮𞤤. 𞤀𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤯𞤫𞥅𞤲 𞤳𞤮 𞥒𞥘 𞤢𞤤𞤳𞤵𞤤𞤢𞤤 𞤱𞤮𞤲'𞤣𞤵𞤣𞤫 𞤲𞤢𞤴𞤭 𞤺𞤮𞤯𞥆𞤭 𞤣𞤫𞤲𞤣𞤭𞤲𞤢𞥄𞤯𞤭 𞤸𞤮𞤲𞤮 𞤲'𞤺, 𞤲'𞤶, 𞤲'𞤦, 𞤲'𞤣.
𞤭𞤯𞤭 𞤼𞤢𞤱𞤫𞥅 𞤫 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤫𞥅𞤤𞤫 𞤸𞤮𞤲𞤮 𞤘𞤭𞤲𞤫, 𞤑𞤢𞤥𞤫𞤪𞤵𞥅𞤲, 𞤅𞤵𞤣𞤢𞤲, 𞤕𞤢𞥄𞤣, 𞤐𞤭𞤺𞤫𞤪, 𞤐𞤭𞤺𞤫𞤪𞤭𞤢...
 
Alkule : pulaar/fulfulde ɓuri heewde alkule e farayse e arab e enngele… (33 alkulal). Won alkule ɗe ɗemngal ngal jogii weeɓaani tawde he ɗemɗe goɗɗe, ko wayi no alkule ɗ, ƴ, ŋ…
"𞤆𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪/𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤳𞤮 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄, 𞤱𞤮𞤲𞤭 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤳𞤫𞥅𞤪𞤭𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤼𞤮 𞤦𞤢𞤲𞤺𞤫 𞤭𞤲𞥆𞤵𞤣𞤫 𞤺𞤫𞤯𞤫 𞤫 𞤪𞤮𞤳𞥆𞤵𞤣𞤫 𞤯𞤵𞤥ʼ𞤫𞤲 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄. 𞤆𞤢𞤴𞤺𞤮𞤤 𞤥𞤢𞤺𞥆𞤢𞤤 𞤭𞤲𞤢 𞤬𞤢𞤱𞤭𞥅 𞤸𞤫 𞤼𞤮𞤩𞥆𞤫 𞤳𞤫𞥅𞤱𞤯𞤫, 𞤳𞤮 𞤱𞤢𞤴𞤭 𞤲𞤮 𞤸𞤫𞥅𞤱𞤣𞤫 𞤢𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤫 𞤲'𞤦𞤢𞥄𞤣𞤭 𞤨𞤭𞤪𞤤𞤭𞤺𞤮𞤤 𞤺𞤮𞤤𞥆𞤫 𞤫 𞤬𞤭𞤪𞤮 𞤳𞤫𞤤𞤥𞤫𞥅𞤲'𞤣𞤭…
 
Pirlitgol golle : pulaar fulfulde ina jogii lomto gollooɓe 7ɗo so en limtii heen lomto golloowo naattinoowo : enen, ko noon ne so en ƴeewii gollal jogorngal, to bannge sahaa, angal firlitiree he mbaadiiji keewɗi : maa o ar, omo ara, o arat, o aroyat, o aratno, o aratnoo…
𞤀𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 : 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪/𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤩𞤵𞤪𞤭 𞤸𞤫𞥅𞤱𞤣𞤫 𞤢𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤫 𞤬𞤢𞤪𞤢𞤴𞤧𞤫 𞤫 𞤢𞤪𞤢𞤦 𞤫 𞤫𞤲𞤺𞤫𞤤𞤫… (𞥓𞥓 𞤢𞤤𞤳𞤵𞤤𞤢𞤤). 𞤏𞤮𞤲 𞤢𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤯𞤫 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤶𞤮𞤺𞤭𞥅 𞤱𞤫𞥅𞤩𞤢𞥄𞤲𞤭 𞤼𞤢𞤱𞤣𞤫 𞤸𞤫 𞤯𞤫𞤥𞤯𞤫 𞤺𞤮𞤯𞥆𞤫, 𞤳𞤮 𞤱𞤢𞤴𞤭 𞤲𞤮 𞤢𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫 𞤯, 𞤰, 𞤽…
 
Firo kelme : kelmeendi pulaar/fulfulde ina heerorii fayde mum, cañki pulaar fulfulde ina ɗelñira karallaagal timmungal e ñeeñal baydungal : ina holla en ɗuum mahdi helmere pulaar
𞤆𞤭𞤪𞤤𞤭𞤼𞤺𞤮𞤤 𞤺𞤮𞤤𞥆𞤫 : 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪 𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤭𞤲𞤢 𞤶𞤮𞤺𞤭𞥅 𞤤𞤮𞤥𞤼𞤮 𞤺𞤮𞤤𞥆𞤮𞥅𞤩𞤫 𞥗𞤯𞤮 𞤧𞤮 𞤫𞤲 𞤤𞤭𞤥𞤼𞤭𞥅 𞤸𞤫𞥅𞤲 𞤤𞤮𞤥𞤼𞤮 𞤺𞤮𞤤𞥆𞤮𞥅𞤱𞤮 𞤲𞤢𞥄𞤼𞥆𞤭𞤲𞤮𞥅𞤱𞤮 : 𞤫𞤲𞤫𞤲, 𞤳𞤮 𞤲𞤮𞥅𞤲 𞤲𞤫 𞤧𞤮 𞤫𞤲 𞤰𞤫𞥅𞤱𞤭𞥅 𞤺𞤮𞤤𞥆𞤢𞤤 𞤶𞤮𞤺𞤮𞤪𞤲'𞤺𞤢𞤤, 𞤼𞤮 𞤦𞤢𞤲𞤺𞤫 𞤧𞤢𞤸𞤢𞥄, 𞤢𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤬𞤭𞤪𞤤𞤭𞤼𞤭𞤪𞤫𞥅 𞤸𞤫 𞤲'𞤦𞤢𞥄𞤣𞤭𞥅𞤶𞤭 𞤳𞤫𞥅𞤱𞤯𞤭 : 𞤥𞤢𞥄 𞤮 𞤢𞤪, 𞤮𞤥𞤮 𞤢𞤪𞤢, 𞤮 𞤢𞤪𞤢𞤼, 𞤮 𞤢𞤪𞤮𞤴𞤢𞤼, 𞤮 𞤢𞤪𞤢𞤼𞤲𞤮, 𞤮 𞤢𞤪𞤢𞤼𞤲𞤮𞥅…
 
* Pelle inɗe : ɗemngal ngal ina jogii pelle inɗe hedde 20 tawi heen fedde kala ina jogii hattan kaawniiɗo ngam sifaade innde toɗɗii nde. En njuutnotaako ɗoon sabu ɗuum ɓooyii yimeede
𞤊𞤭𞤪𞤮 𞤳𞤫𞤤𞤥𞤫 : 𞤳𞤫𞤤𞤥𞤫𞥅𞤲'𞤣𞤭 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪/𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤭𞤲𞤢 𞤸𞤫𞥅𞤪𞤮𞤪𞤭𞥅 𞤬𞤢𞤴𞤣𞤫 𞤥𞤵𞤥, 𞤷𞤢𞤻𞤳𞤭 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪 𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤭𞤲𞤢 𞤯𞤫𞤤𞤻𞤭𞤪𞤢 𞤳𞤢𞤪𞤢𞤤𞥆𞤢𞥄𞤺𞤢𞤤 𞤼𞤭𞤥𞥆𞤵𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤫 𞤻𞤫𞥅𞤻𞤢𞤤 𞤦𞤢𞤴𞤣𞤵𞤲'𞤺𞤢𞤤 : 𞤭𞤲𞤢 𞤸𞤮𞤤𞥆𞤢 𞤫𞤲 𞤯𞤵𞥅𞤥 𞤥𞤢𞤸𞤣𞤭 𞤸𞤫𞤤𞤥𞤫𞤪𞤫 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪
 
* Ceekirɗe : ɗoon ne kadi en njuutnotaako sabu jooni kala janngoowo ɗemngal ngal anndii wonde e nder helmere wootere eɗen mbaawi dañde ceekirɗe keewɗe haa helmere nde metta wowlude yeru : naftondiroyde, walla jiiɓoo wowlude jiiɓoo faamde, yeru : ɓamtinondiriroroyatno ; te
* 𞤆𞤫𞤤𞥆𞤫 𞤭𞤲𞤯𞤫 : 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤭𞤲𞤢 𞤶𞤮𞤺𞤭𞥅 𞤨𞤫𞤤𞥆𞤫 𞤭𞤲𞤯𞤫 𞤸𞤫𞤣𞥆𞤫 𞥒𞥐 𞤼𞤢𞤱𞤭 𞤸𞤫𞥅𞤲 𞤬𞤫𞤣𞥆𞤫 𞤳𞤢𞤤𞤢 𞤭𞤲𞤢 𞤶𞤮𞤺𞤭𞥅 𞤸𞤢𞤼𞥆𞤢𞤲 𞤳𞤢𞥄𞤱𞤲𞤭𞥅𞤯𞤮 𞤲'𞤺𞤢𞤥 𞤧𞤭𞤬𞤢𞥄𞤣𞤫 𞤭𞤲𞤣𞤫 𞤼𞤮𞤯𞥆𞤭𞥅 𞤲'𞤣𞤫. 𞤉𞤲 𞤲'𞤶𞤵𞥅𞤼𞤲𞤮𞤼𞤢𞥄𞤳𞤮 𞤯𞤮𞥅𞤲 𞤧𞤢𞤦𞤵 𞤯𞤵𞥅𞤥 𞤩𞤮𞥅𞤴𞤭𞥅 𞤴𞤭𞤥𞤫𞥅𞤣𞤫
 
seekirde heen kala arda e maanaa mum.
* 𞤕𞤫𞥅𞤳𞤭𞤪𞤯𞤫 : 𞤯𞤮𞥅𞤲 𞤲𞤫 𞤳𞤢𞤣𞤭 𞤫𞤲 𞤲'𞤶𞤵𞥅𞤼𞤲𞤮𞤼𞤢𞥄𞤳𞤮 𞤧𞤢𞤦𞤵 𞤶𞤮𞥅𞤲𞤭 𞤳𞤢𞤤𞤢 𞤶𞤢𞤲𞤺𞤮𞥅𞤱𞤮 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤢𞤲𞤣𞤭𞥅 𞤱𞤮𞤲'𞤣𞤫 𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤪 𞤸𞤫𞤤𞤥𞤫𞤪𞤫 𞤱𞤮𞥅𞤼𞤫𞤪𞤫 𞤫𞤯𞤫𞤲 𞤲'𞤦𞤢𞥄𞤱𞤭 𞤣𞤢𞤻𞤣𞤫 𞤷𞤫𞥅𞤳𞤭𞤪𞤯𞤫 𞤳𞤫𞥅𞤱𞤯𞤫 𞤸𞤢𞥄 𞤸𞤫𞤤𞤥𞤫𞤪𞤫 𞤲'𞤣𞤫 𞤥𞤫𞤼𞥆𞤢 𞤱𞤮𞤱𞤤𞤵𞤣𞤫 𞤴𞤫𞤪𞤵 : 𞤲𞤢𞤬𞤼𞤮𞤲'𞤣𞤭𞤪𞤮𞤴𞤣𞤫, 𞤱𞤢𞤤𞥆𞤢 𞤶𞤭𞥅𞤩𞤮𞥅 𞤱𞤮𞤱𞤤𞤵𞤣𞤫 𞤶𞤭𞥅𞤩𞤮𞥅 𞤬𞤢𞥄𞤥𞤣𞤫, 𞤴𞤫𞤪𞤵 : 𞤩𞤢𞤥𞤼𞤭𞤲𞤮𞤲'𞤣𞤭𞤪𞤭𞤪𞤮𞤪𞤮𞤴𞤢𞤼𞤲𞤮 ; 𞤼𞤫
 
Ngam añde woɗɗinoyde, sabu en mbaawaa te en kattanaani haalde fof, njahen he toɓɓere sakkitiinde he ndee ɗo lowre, ɗum woni maanaa ɓesɗo.
𞤧𞤫𞥅𞤳𞤭𞤪𞤣𞤫 𞤸𞤫𞥅𞤲 𞤳𞤢𞤤𞤢 𞤢𞤪𞤣𞤢 𞤫 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄 𞤥𞤵𞤥.
 
_ Kelme keewɗe ngam maanaa gooto: pulaar/fulfulde ina jogii hattan seɗde maanaa helmere yaltina firoyon mum tokoson ngonkon nder mum. Aɗa waawi yiyde kelme sappo walla ɓura tawi ko he maanaa gooto. Ngam newnude golle men ƴeften yeru he kelme ɓurɗe baɗtinde he nguurndam fulɓe:
𞤐'𞤘𞤢𞤥 𞤢𞤻𞤣𞤫 𞤱𞤮𞤯𞥆𞤭𞤲𞤮𞤴𞤣𞤫, 𞤧𞤢𞤦𞤵 𞤫𞤲 𞤲'𞤦𞤢𞥄𞤱𞤢𞥄 𞤼𞤫 𞤫𞤲 𞤳𞤢𞤼𞥆𞤢𞤲𞤢𞥄𞤲𞤭 𞤸𞤢𞥄𞤤𞤣𞤫 𞤬𞤮𞤬, 𞤲'𞤶𞤢𞤸𞤫𞤲 𞤸𞤫 𞤼𞤮𞤩𞥆𞤫𞤪𞤫 𞤧𞤢𞤳𞥆𞤭𞤼𞤭𞥅𞤲'𞤣𞤫 𞤸𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞥅 𞤯𞤮 𞤤𞤮𞤱𞤪𞤫, 𞤯𞤵𞤥 𞤱𞤮𞤲𞤭 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄 𞤩𞤫𞤧𞤯𞤮.
 
a/ toɓo: jannja, ngatamaare, maamaare, wis_wis, yaral (jaral), juko, Demmba diŋaare, hokkitere, mbayritam, bowte…
_ 𞤑𞤫𞤤𞤥𞤫 𞤳𞤫𞥅𞤱𞤯𞤫 𞤲'𞤺𞤢𞤥 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄 𞤺𞤮𞥅𞤼𞤮: 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪/𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤭𞤲𞤢 𞤶𞤮𞤺𞤭𞥅 𞤸𞤢𞤼𞥆𞤢𞤲 𞤧𞤫𞤯𞤣𞤫 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄 𞤸𞤫𞤤𞤥𞤫𞤪𞤫 𞤴𞤢𞤤𞤼𞤭𞤲𞤢 𞤬𞤭𞤪𞤮𞤴𞤮𞤲 𞤥𞤵𞤥 𞤼𞤮𞤳𞤮𞤧𞤮𞤲 𞤲'𞤺𞤮𞤲𞤳𞤮𞤲 𞤲'𞤣𞤫𞤪 𞤥𞤵𞤥. 𞤀𞤯𞤢 𞤱𞤢𞥄𞤱𞤭 𞤴𞤭𞤴𞤣𞤫 𞤳𞤫𞤤𞤥𞤫 𞤧𞤢𞤨𞥆𞤮 𞤱𞤢𞤤𞥆𞤢 𞤩𞤵𞤪𞤢 𞤼𞤢𞤱𞤭 𞤳𞤮 𞤸𞤫 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄 𞤺𞤮𞥅𞤼𞤮. 𞤐'𞤘𞤢𞤥 𞤲𞤫𞤱𞤲𞤵𞤣𞤫 𞤺𞤮𞤤𞥆𞤫 𞤥𞤫𞤲 𞤰𞤫𞤬𞤼𞤫𞤲 𞤴𞤫𞤪𞤵 𞤸𞤫 𞤳𞤫𞤤𞤥𞤫 𞤩𞤵𞤪𞤯𞤫 𞤦𞤢𞤯𞤼𞤭𞤲'𞤣𞤫 𞤸𞤫 𞤲'𞤺𞤵𞥅𞤪𞤲'𞤣𞤢𞤥 𞤬𞤵𞤤𞤩𞤫:
 
b/ laawol: burdubujol(walla ballaŋaawol), mosol, jurol, lappol, bolol, celol, codol,perol, kallu(walla kallol…), mbedda(walla mbeddawol)…
𞤢/ 𞤼𞤮𞤩𞤮: 𞤶𞤢𞤲𞤶𞤢, 𞤲'𞤺𞤢𞤼𞤢𞤥𞤢𞥄𞤪𞤫, 𞤥𞤢𞥄𞤥𞤢𞥄𞤪𞤫, 𞤱𞤭𞤧_𞤱𞤭𞤧, 𞤴𞤢𞤪𞤢𞤤 (𞤶𞤢𞤪𞤢𞤤), 𞤶𞤵𞤳𞤮, 𞤁𞤫𞤥𞤦𞤢 𞤣𞤭𞤽𞤢𞥄𞤪𞤫, 𞤸𞤮𞤳𞥆𞤭𞤼𞤫𞤪𞤫, 𞤲'𞤦𞤢𞤴𞤪𞤭𞤼𞤢𞤥, 𞤦𞤮𞤱𞤼𞤫…
 
c/ haɓɓude: fiɓde, jomde, ŋaaŋde,ŋeeŋde, raɗaade, wajde, humde, saande (saanaade), worsude, dokkaade…
𞤦/ 𞤤𞤢𞥄𞤱𞤮𞤤: 𞤦𞤵𞤪𞤣𞤵𞤦𞤵𞤶𞤮𞤤(𞤱𞤢𞤤𞥆𞤢 𞤦𞤢𞤤𞥆𞤢𞤽𞤢𞥄𞤱𞤮𞤤), 𞤥𞤮𞤧𞤮𞤤, 𞤶𞤵𞤪𞤮𞤤, 𞤤𞤢𞤨𞥆𞤮𞤤, 𞤦𞤮𞤤𞤮𞤤, 𞤷𞤫𞤤𞤮𞤤, 𞤷𞤮𞤣𞤮𞤤,𞤨𞤫𞤪𞤮𞤤, 𞤳𞤢𞤤𞥆𞤵(𞤱𞤢𞤤𞥆𞤢 𞤳𞤢𞤤𞥆𞤮𞤤…), 𞤲'𞤦𞤫𞤣𞥆𞤢(𞤱𞤢𞤤𞥆𞤢 𞤲'𞤦𞤫𞤣𞥆𞤢𞤱𞤮𞤤)…
 
d/ ndiyam: maayo, caanngol, weendu, fetere (feto), deedal, berjal, reebelde, njarka, sewnde, laddungol…
𞤷/ 𞤸𞤢𞤩𞥆𞤵𞤣𞤫: 𞤬𞤭𞤩𞤣𞤫, 𞤶𞤮𞤥𞤣𞤫, 𞤽𞤢𞥄𞤽𞤣𞤫,𞤽𞤫𞥅𞤽𞤣𞤫, 𞤪𞤢𞤯𞤢𞥄𞤣𞤫, 𞤱𞤢𞤶𞤣𞤫, 𞤸𞤵𞤥𞤣𞤫, 𞤧𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤫 (𞤧𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄𞤣𞤫), 𞤱𞤮𞤪𞤧𞤵𞤣𞤫, 𞤣𞤮𞤳𞥆𞤢𞥄𞤣𞤫…
 
e/ leydi: ceenal(seeno),mbaalwaaldi, jehjegol, hollalde, jakre, waka jiiju, jaaka maka, wallere, haraawo(karawal, taccoonde), karhaaƴol(woojeere, tiŋaale)… Eɗen mbaawi teskaade ɗo kelmeendi mbaawndi wallitde gannde kese; eɗen teskina wonde Tafsiiru JIGGO (yoo GENO yurmo ɗum), gooto he sanɗaaji Misira won ko waɗnoo heen ko faati he ganndal ndema
𞤣/ 𞤲'𞤣𞤭𞤴𞤢𞤥: 𞤥𞤢𞥄𞤴𞤮, 𞤷𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮𞤤, 𞤱𞤫𞥅𞤲'𞤣𞤵, 𞤬𞤫𞤼𞤫𞤪𞤫 (𞤬𞤫𞤼𞤮), 𞤣𞤫𞥅𞤣𞤢𞤤, 𞤦𞤫𞤪𞤶𞤢𞤤, 𞤪𞤫𞥅𞤦𞤫𞤤𞤣𞤫, 𞤲'𞤶𞤢𞤪𞤳𞤢, 𞤧𞤫𞤱𞤲'𞤣𞤫, 𞤤𞤢𞤣𞥆𞤵𞤲'𞤺𞤮𞤤…
 
Eɗen mbaawi raɓɓiɗinaade ɗo, tawi kadi eɗen nganndi en memaani fannuuji goɗɗi bayɗi no inɗe kuɗi e leɗɗe, sifaaji jawdi, poñndi (he ɗemngal waañooɓe e awooɓe) e nehaandi (he ɗemngal aynooɓe), keneeli, koode, ekn…
𞤫/ 𞤤𞤫𞤴𞤣𞤭: 𞤷𞤫𞥅𞤲𞤢𞤤(𞤧𞤫𞥅𞤲𞤮),𞤲'𞤦𞤢𞥄𞤤𞤱𞤢𞥄𞤤𞤣𞤭, 𞤶𞤫𞤸𞤶𞤫𞤺𞤮𞤤, 𞤸𞤮𞤤𞥆𞤢𞤤𞤣𞤫, 𞤶𞤢𞤳𞤪𞤫, 𞤱𞤢𞤳𞤢 𞤶𞤭𞥅𞤶𞤵, 𞤶𞤢𞥄𞤳𞤢 𞤥𞤢𞤳𞤢, 𞤱𞤢𞤤𞥆𞤫𞤪𞤫, 𞤸𞤢𞤪𞤢𞥄𞤱𞤮(𞤳𞤢𞤪𞤢𞤱𞤢𞤤, 𞤼𞤢𞤷𞥆𞤮𞥅𞤲'𞤣𞤫), 𞤳𞤢𞤪𞤸𞤢𞥄𞤰𞤮𞤤(𞤱𞤮𞥅𞤶𞤫𞥅𞤪𞤫, 𞤼𞤭𞤽𞤢𞥄𞤤𞤫)… 𞤉𞤯𞤫𞤲 𞤲'𞤦𞤢𞥄𞤱𞤭 𞤼𞤫𞤧𞤳𞤢𞥄𞤣𞤫 𞤯𞤮 𞤳𞤫𞤤𞤥𞤫𞥅𞤲'𞤣𞤭 𞤲'𞤦𞤢𞥄𞤱𞤲'𞤣𞤭 𞤱𞤢𞤤𞥆𞤭𞤼𞤣𞤫 𞤺𞤢𞤲𞤣𞤫 𞤳𞤫𞤧𞤫; 𞤫𞤯𞤫𞤲 𞤼𞤫𞤧𞤳𞤭𞤲𞤢 𞤱𞤮𞤲'𞤣𞤫 𞤚𞤢𞤬𞤧𞤭𞥅𞤪𞤵 𞤔𞤋𞤘𞥆𞤌 (𞤴𞤮𞥅 𞤘𞤉𞤐𞤌 𞤴𞤵𞤪𞤥𞤮 𞤯𞤵𞤥), 𞤺𞤮𞥅𞤼𞤮 𞤸𞤫 𞤧𞤢𞤲𞤯𞤢𞥄𞤶𞤭 𞤃𞤭𞤧𞤭𞤪𞤢 𞤱𞤮𞤲 𞤳𞤮 𞤱𞤢𞤯𞤲𞤮𞥅 𞤸𞤫𞥅𞤲 𞤳𞤮 𞤬𞤢𞥄𞤼𞤭 𞤸𞤫 𞤺𞤢𞤲𞤣𞤢𞤤 𞤲'𞤣𞤫𞤥𞤢
 
Eɗen mbaawi wiyde ɗo waɗde pulaar/fulfulde ko ɗemngal maanaa, ŋarɗungal. Maa a taw ko ɗuum addani won heen (Bookar Tijjaani Njaay) wiyde ko GENO tellini ngal he ŋarɗeende maggal, wiyi yimɓe maggal “ko MIIN tagani on ngal mbele oɗon ngona ɓe AM”. Eɗen mbaawi wiyde kadi ko ngal ɗemngal ɓooyngal , Bookar Tijjaani hollitii wonde Fulɓe koɗdiino he israa’iilanaaɓe, o hollitii haatumeere kelme teemedere he hebroore walla ɓura, tawi kañje kala eɗe nanndi he kelme pulaar/fulfulde to wowlaango e to maanaa (en njiɗaani addude ɗo laaɓndal to Fulɓe ngummii, holi mo ɓe njiidi).
𞤉𞤯𞤫𞤲 𞤲'𞤦𞤢𞥄𞤱𞤭 𞤪𞤢𞤩𞥆𞤭𞤯𞤭𞤲𞤢𞥄𞤣𞤫 𞤯𞤮, 𞤼𞤢𞤱𞤭 𞤳𞤢𞤣𞤭 𞤫𞤯𞤫𞤲 𞤲'𞤺𞤢𞤲𞤣𞤭 𞤫𞤲 𞤥𞤫𞤥𞤢𞥄𞤲𞤭 𞤬𞤢𞤲𞥆𞤵𞥅𞤶𞤭 𞤺𞤮𞤯𞥆𞤭 𞤦𞤢𞤴𞤯𞤭 𞤲𞤮 𞤭𞤲𞤯𞤫 𞤳𞤵𞤯𞤭 𞤫 𞤤𞤫𞤯𞥆𞤫, 𞤧𞤭𞤬𞤢𞥄𞤶𞤭 𞤶𞤢𞤱𞤣𞤭, 𞤨𞤮𞤻𞤲'𞤣𞤭 (𞤸𞤫 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤱𞤢𞥄𞤻𞤮𞥅𞤩𞤫 𞤫 𞤢𞤱𞤮𞥅𞤩𞤫) 𞤫 𞤲𞤫𞤸𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤭 (𞤸𞤫 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤢𞤴𞤲𞤮𞥅𞤩𞤫), 𞤳𞤫𞤲𞤫𞥅𞤤𞤭, 𞤳𞤮𞥅𞤣𞤫, 𞤫𞤳𞤲…
 
Kono kadi eɗen poti ustude bakkooji ha ngannden so ɗemngal men ngal ina jogii hattan wuurde haa yeeso e daɗde e gaatuleeje aduna keso o. mbele ɗemngal men ngal ina jogii hannde nduun fittaandu haa waawa ɓamtaade no ɗemɗe koɗdiiɗe ɗe ni. Sabu wonde ɗemngal men ngal limtaaka e ɗemɗe daɗooje ɗo e 2036 ina miijtinii hay so en kulaani.
𞤉𞤯𞤫𞤲 𞤲'𞤦𞤢𞥄𞤱𞤭 𞤱𞤭𞤴𞤣𞤫 𞤯𞤮 𞤱𞤢𞤯𞤣𞤫 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪/𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤳𞤮 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄, 𞤽𞤢𞤪𞤯𞤵𞤲'𞤺𞤢𞤤. 𞤃𞤢𞥄 𞤢 𞤼𞤢𞤱 𞤳𞤮 𞤯𞤵𞥅𞤥 𞤢𞤣𞥆𞤢𞤲𞤭 𞤱𞤮𞤲 𞤸𞤫𞥅𞤲 (𞤄𞤮𞥅𞤳𞤢𞤪 𞤚𞤭𞤶𞥆𞤢𞥄𞤲𞤭 𞤐'𞤔𞤢𞥄𞤴) 𞤱𞤭𞤴𞤣𞤫 𞤳𞤮 𞤘𞤉𞤐𞤌 𞤼𞤫𞤤𞥆𞤭𞤲𞤭 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤸𞤫 𞤽𞤢𞤪𞤯𞤫𞥅𞤲'𞤣𞤫 𞤥𞤢𞤺𞥆𞤢𞤤, 𞤱𞤭𞤴𞤭 𞤴𞤭𞤥𞤩𞤫 𞤥𞤢𞤺𞥆𞤢𞤤 “𞤳𞤮 𞤃𞤋𞥅𞤐 𞤼𞤢𞤺𞤢𞤲𞤭 𞤮𞤲 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲'𞤦𞤫𞤤𞤫 𞤮𞤯𞤮𞤲 𞤲'𞤺𞤮𞤲𞤢 𞤩𞤫 𞤀𞤃”. 𞤉𞤯𞤫𞤲 𞤲'𞤦𞤢𞥄𞤱𞤭 𞤱𞤭𞤴𞤣𞤫 𞤳𞤢𞤣𞤭 𞤳𞤮 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤩𞤮𞥅𞤴𞤲'𞤺𞤢𞤤 , 𞤄𞤮𞥅𞤳𞤢𞤪 𞤚𞤭𞤶𞥆𞤢𞥄𞤲𞤭 𞤸𞤮𞤤𞥆𞤭𞤼𞤭𞥅 𞤱𞤮𞤲'𞤣𞤫 𞤊𞤵𞤤𞤩𞤫 𞤳𞤮𞤯𞤣𞤭𞥅𞤲𞤮 𞤸𞤫 𞤭𞤧𞤪𞤢𞥄’𞤭𞥅𞤤𞤢𞤲𞤢𞥄𞤩𞤫, 𞤮 𞤸𞤮𞤤𞥆𞤭𞤼𞤭𞥅 𞤸𞤢𞥄𞤼𞤵𞤥𞤫𞥅𞤪𞤫 𞤳𞤫𞤤𞤥𞤫 𞤼𞤫𞥅𞤥𞤫𞤣𞤫𞤪𞤫 𞤸𞤫 𞤸𞤫𞤦𞤪𞤮𞥅𞤪𞤫 𞤱𞤢𞤤𞥆𞤢 𞤩𞤵𞤪𞤢, 𞤼𞤢𞤱𞤭 𞤳𞤢𞤻𞤶𞤫 𞤳𞤢𞤤𞤢 𞤫𞤯𞤫 𞤲𞤢𞤲𞤣𞤭 𞤸𞤫 𞤳𞤫𞤤𞤥𞤫 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪/𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤼𞤮 𞤱𞤮𞤱𞤤𞤢𞥄𞤲'𞤺𞤮 𞤫 𞤼𞤮 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄 (𞤫𞤲 𞤲'𞤶𞤭𞤯𞤢𞥄𞤲𞤭 𞤢𞤣𞥆𞤵𞤣𞤫 𞤯𞤮 𞤤𞤢𞥄𞤩𞤲'𞤣𞤢𞤤 𞤼𞤮 𞤊𞤵𞤤𞤩𞤫 𞤲'𞤺𞤵𞤥𞥆𞤭𞥅, 𞤸𞤮𞤤𞤭 𞤥𞤮 𞤩𞤫 𞤲'𞤶𞤭𞥅𞤣𞤭).
 
Kañum ni, wondi ko, hay sinno ɗemngal men ngal wonii ɗemngal maanaa, ko gila hanki, he nder nguurndam mawɓe men keeriɗam. Ko mawɓe men ngollii haa ngal wayi noon. Kono enen hannde en poti laaɓndaade ko mbaɗ-ɗen e ko pot-ɗen waɗde sabu eɗen keewi caɗeele:
𞤑𞤮𞤲𞤮 𞤳𞤢𞤣𞤭 𞤫𞤯𞤫𞤲 𞤨𞤮𞤼𞤭 𞤵𞤧𞤼𞤵𞤣𞤫 𞤦𞤢𞤳𞥆𞤮𞥅𞤶𞤭 𞤸𞤢 𞤲'𞤺𞤢𞤲𞤣𞤫𞤲 𞤧𞤮 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤥𞤫𞤲 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤭𞤲𞤢 𞤶𞤮𞤺𞤭𞥅 𞤸𞤢𞤼𞥆𞤢𞤲 𞤱𞤵𞥅𞤪𞤣𞤫 𞤸𞤢𞥄 𞤴𞤫𞥅𞤧𞤮 𞤫 𞤣𞤢𞤯𞤣𞤫 𞤫 𞤺𞤢𞥄𞤼𞤵𞤤𞤫𞥅𞤶𞤫 𞤢𞤣𞤵𞤲𞤢 𞤳𞤫𞤧𞤮 𞤮. 𞤲'𞤦𞤫𞤤𞤫 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤥𞤫𞤲 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤭𞤲𞤢 𞤶𞤮𞤺𞤭𞥅 𞤸𞤢𞤲𞤣𞤫 𞤲'𞤣𞤵𞥅𞤲 𞤬𞤭𞤼𞥆𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤵 𞤸𞤢𞥄 𞤱𞤢𞥄𞤱𞤢 𞤩𞤢𞤥𞤼𞤢𞥄𞤣𞤫 𞤲𞤮 𞤯𞤫𞤥𞤯𞤫 𞤳𞤮𞤯𞤣𞤭𞥅𞤯𞤫 𞤯𞤫 𞤲𞤭. 𞤅𞤢𞤦𞤵 𞤱𞤮𞤲'𞤣𞤫 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤥𞤫𞤲 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤤𞤭𞤥𞤼𞤢𞥄𞤳𞤢 𞤫 𞤯𞤫𞤥𞤯𞤫 𞤣𞤢𞤯𞤮𞥅𞤶𞤫 𞤯𞤮 𞤫 𞥒𞥐𞥓𞥖 𞤭𞤲𞤢 𞤥𞤭𞥅𞤶𞤼𞤭𞤲𞤭𞥅 𞤸𞤢𞤴 𞤧𞤮 𞤫𞤲 𞤳𞤵𞤤𞤢𞥄𞤲𞤭.
 
* Caɗeele wosteede : duɗe tuubakooɓe e kesamhesamaagu e jaajngol gure waɗii haa ko ɓuri heewde he men nattii haalde ɗemngal ngal no fotiri (ɗooftaade doosɗe maggal) walla nattii haalde ngal
𞤑𞤢𞤻𞤵𞤥 𞤲𞤭, 𞤱𞤮𞤲'𞤣𞤭 𞤳𞤮, 𞤸𞤢𞤴 𞤧𞤭𞤲𞥆𞤮 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤥𞤫𞤲 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤱𞤮𞤲𞤭𞥅 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄, 𞤳𞤮 𞤺𞤭𞤤𞤢 𞤸𞤢𞤲𞤳𞤭, 𞤸𞤫 𞤲'𞤣𞤫𞤪 𞤲'𞤺𞤵𞥅𞤪𞤲'𞤣𞤢𞤥 𞤥𞤢𞤱𞤩𞤫 𞤥𞤫𞤲 𞤳𞤫𞥅𞤪𞤭𞤯𞤢𞤥. 𞤑𞤮 𞤥𞤢𞤱𞤩𞤫 𞤥𞤫𞤲 𞤲'𞤺𞤮𞤤𞥆𞤭𞥅 𞤸𞤢𞥄 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤱𞤢𞤴𞤭 𞤲𞤮𞥅𞤲. 𞤑𞤮𞤲𞤮 𞤫𞤲𞤫𞤲 𞤸𞤢𞤲𞤣𞤫 𞤫𞤲 𞤨𞤮𞤼𞤭 𞤤𞤢𞥄𞤩𞤲'𞤣𞤢𞥄𞤣𞤫 𞤳𞤮 𞤲'𞤦𞤢𞤯-𞤯𞤫𞤲 𞤫 𞤳𞤮 𞤨𞤮𞤼-𞤯𞤫𞤲 𞤱𞤢𞤯𞤣𞤫 𞤧𞤢𞤦𞤵 𞤫𞤯𞤫𞤲 𞤳𞤫𞥅𞤱𞤭 𞤷𞤢𞤯𞤫𞥅𞤤𞤫:
* En ngustiima he faarnoraade ɗemngal ngal: nattii no waynoo he diŋire…
* Ŋakkere paamondiral: he miijo am, ceerundal kinɗe e ngaddinaaji fotnoo ko alɗinde goodal men; kono so waɗii duuñondiral e deentondiral tan jibinta ko tanaaji ɗi njiɗaaka tawi ittaani.
* Caɗeele firo: so pulaar/fulfulde wonii ɗemngal maanaa ne ina jogii caɗeele firde yoga e kelme kese yeru helmere “sens” e farayse firdee maanaa (iwdi arab), waɗde mbiyen pulaar/fulfulde ko ɗemngal maanaa ngal firataa maanaa. Yimɓe ɓe fof kawraani he no pirdaten kelme kese ɗe: so en pirat ɗe tan he ɗemɗe goɗɗe hay so wonaa pulaar walla so en pentanat ɗum helmere fulɗinaande hay so faamaamuya mum in noddi tiinnaare mawnde.
 
* [http://www.sil.org/silesr/2003/silesr2003-009.htm Fulfulde]
* 𞤕𞤢𞤯𞤫𞥅𞤤𞤫 𞤱𞤮𞤧𞤼𞤫𞥅𞤣𞤫 : 𞤣𞤵𞤯𞤫 𞤼𞤵𞥅𞤦𞤢𞤳𞤮𞥅𞤩𞤫 𞤫 𞤳𞤫𞤧𞤢𞤥𞤸𞤫𞤧𞤢𞤥𞤢𞥄𞤺𞤵 𞤫 𞤶𞤢𞥄𞤶𞤲'𞤺𞤮𞤤 𞤺𞤵𞤪𞤫 𞤱𞤢𞤯𞤭𞥅 𞤸𞤢𞥄 𞤳𞤮 𞤩𞤵𞤪𞤭 𞤸𞤫𞥅𞤱𞤣𞤫 𞤸𞤫 𞤥𞤫𞤲 𞤲𞤢𞤼𞥆𞤭𞥅 𞤸𞤢𞥄𞤤𞤣𞤫 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲𞤮 𞤬𞤮𞤼𞤭𞤪𞤭 (𞤯𞤮𞥅𞤬𞤼𞤢𞥄𞤣𞤫 𞤣𞤮𞥅𞤧𞤯𞤫 𞤥𞤢𞤺𞥆𞤢𞤤) 𞤱𞤢𞤤𞥆𞤢 𞤲𞤢𞤼𞥆𞤭𞥅 𞤸𞤢𞥄𞤤𞤣𞤫 𞤲'𞤺𞤢𞤤
* [http://homepage.univie.ac.at/martina.gajdos/fulfulde.html Fulfulde Dictionaire Fulfulde]
* 𞤉𞤲 𞤲'𞤺𞤵𞤧𞤼𞤭𞥅𞤥𞤢 𞤸𞤫 𞤬𞤢𞥄𞤪𞤲𞤮𞤪𞤢𞥄𞤣𞤫 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤲'𞤺𞤢𞤤: 𞤲𞤢𞤼𞥆𞤭𞥅 𞤲𞤮 𞤱𞤢𞤴𞤲𞤮𞥅 𞤸𞤫 𞤣𞤭𞤽𞤭𞤪𞤫…
* [http://pulaar.org http://pulaar.org]
* 𞤛𞤢𞤳𞥆𞤫𞤪𞤫 𞤨𞤢𞥄𞤥𞤮𞤲'𞤣𞤭𞤪𞤢𞤤: 𞤸𞤫 𞤥𞤭𞥅𞤶𞤮 𞤢𞤥, 𞤷𞤫𞥅𞤪𞤵𞤲'𞤣𞤢𞤤 𞤳𞤭𞤲𞤯𞤫 𞤫 𞤲'𞤺𞤢𞤣𞥆𞤭𞤲𞤢𞥄𞤶𞤭 𞤬𞤮𞤼𞤲𞤮𞥅 𞤳𞤮 𞤢𞤤𞤯𞤭𞤲'𞤣𞤫 𞤺𞤮𞥅𞤣𞤢𞤤 𞤥𞤫𞤲; 𞤳𞤮𞤲𞤮 𞤧𞤮 𞤱𞤢𞤯𞤭𞥅 𞤣𞤵𞥅𞤻𞤮𞤲'𞤣𞤭𞤪𞤢𞤤 𞤫 𞤣𞤫𞥅𞤲𞤼𞤮𞤲'𞤣𞤭𞤪𞤢𞤤 𞤼𞤢𞤲 𞤶𞤭𞤦𞤭𞤲𞤼𞤢 𞤳𞤮 𞤼𞤢𞤲𞤢𞥄𞤶𞤭 𞤯𞤭 𞤲'𞤶𞤭𞤯𞤢𞥄𞤳𞤢 𞤼𞤢𞤱𞤭 𞤭𞤼𞥆𞤢𞥄𞤲𞤭.
*kuɗol Abdullaay jallo to Ari founda.
* 𞤕𞤢𞤯𞤫𞥅𞤤𞤫 𞤬𞤭𞤪𞤮: 𞤧𞤮 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪/𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤱𞤮𞤲𞤭𞥅 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄 𞤲𞤫 𞤭𞤲𞤢 𞤶𞤮𞤺𞤭𞥅 𞤷𞤢𞤯𞤫𞥅𞤤𞤫 𞤬𞤭𞤪𞤣𞤫 𞤴𞤮𞤺𞤢 𞤫 𞤳𞤫𞤤𞤥𞤫 𞤳𞤫𞤧𞤫 𞤴𞤫𞤪𞤵 𞤸𞤫𞤤𞤥𞤫𞤪𞤫 “𞤧𞤫𞤲𞤧” 𞤫 𞤬𞤢𞤪𞤢𞤴𞤧𞤫 𞤬𞤭𞤪𞤣𞤫𞥅 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄 (𞤭𞤱𞤣𞤭 𞤢𞤪𞤢𞤦), 𞤱𞤢𞤯𞤣𞤫 𞤲'𞤦𞤭𞤴𞤫𞤲 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪/𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤳𞤮 𞤯𞤫𞤥𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄 𞤲'𞤺𞤢𞤤 𞤬𞤭𞤪𞤢𞤼𞤢𞥄 𞤥𞤢𞥄𞤲𞤢𞥄. 𞤒𞤭𞤥𞤩𞤫 𞤩𞤫 𞤬𞤮𞤬 𞤳𞤢𞤱𞤪𞤢𞥄𞤲𞤭 𞤸𞤫 𞤲𞤮 𞤨𞤭𞤪𞤣𞤢𞤼𞤫𞤲 𞤳𞤫𞤤𞤥𞤫 𞤳𞤫𞤧𞤫 𞤯𞤫: 𞤧𞤮 𞤫𞤲 𞤨𞤭𞤪𞤢𞤼 𞤯𞤫 𞤼𞤢𞤲 𞤸𞤫 𞤯𞤫𞤥𞤯𞤫 𞤺𞤮𞤯𞥆𞤫 𞤸𞤢𞤴 𞤧𞤮 𞤱𞤮𞤲𞤢𞥄 𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪 𞤱𞤢𞤤𞥆𞤢 𞤧𞤮 𞤫𞤲 𞤨𞤫𞤲𞤼𞤢𞤲𞤢𞤼 𞤯𞤵𞤥 𞤸𞤫𞤤𞤥𞤫𞤪𞤫 𞤬𞤵𞤤𞤯𞤭𞤲𞤢𞥄𞤲'𞤣𞤫 𞤸𞤢𞤴 𞤧𞤮 𞤬𞤢𞥄𞤥𞤢𞥄𞤥𞤵𞤴𞤢 𞤥𞤵𞤥 𞤭𞤲 𞤲𞤮𞤣𞥆𞤭 𞤼𞤭𞥅𞤲𞥆𞤢𞥄𞤪𞤫 𞤥𞤢𞤱𞤲'𞤣𞤫.
*E yeewtere Amadou mouctara thiam. (Radio fulɓe)
 
[[Catégorie:Fulɓe]]
* [𞤸𞤼𞥆𞤨://𞤱𞥆𞤱.𞤧𞤭𞤤.𞤮𞤪𞤺/𞤧𞤭𞤤𞤫𞤧𞤪/𞥒𞥐𞥐𞥓/𞤧𞤭𞤤𞤫𞤧𞤪𞥒𞥐𞥐𞥓-𞥐𞥐𞥙.𞤸𞤼𞤥 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫]
[[Category:Ɗemɗe]]
* [𞤸𞤼𞥆𞤨://𞤸𞤮𞤥𞤫𞤨𞤢𞤺𞤫.𞤵𞤲𞤭𞤾𞤭𞤫.𞤢𞤷.𞤢𞤼/𞤥𞤢𞤪𞤼𞤭𞤲𞤢.𞤺𞤢𞤶𞤣𞤮𞤧/𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫.𞤸𞤼𞤥𞤤 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤁𞤭𞤷𞤼𞤭𞤮𞤲𞤢𞤭𞤪𞤫 * [𞤸𞤼𞥆𞤨://𞤸𞤮𞤥𞤫𞤨𞤢𞤺𞤫.𞤵𞤲𞤭𞤾𞤭𞤫.𞤢𞤷.𞤢𞤼/𞤥𞤢𞤪𞤼𞤭𞤲𞤢.𞤺𞤢𞤶𞤣𞤮𞤧/𞤬𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫.𞤸𞤼𞤥𞤤 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫 𞤁𞤭𞤷𞤼𞤭𞤮𞤲𞤢𞤭𞤪𞤫 𞤊𞤵𞤤𞤬𞤵𞤤𞤣𞤫]
* [𞤸𞤼𞥆𞤨://𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪.𞤮𞤪𞤺 𞤸𞤼𞥆𞤨://𞤨𞤵𞤤𞤢𞥄𞤪.𞤮𞤪𞤺]
*𞤳𞤵𞤯𞤮𞤤 𞤀𞤦𞤣𞤵𞤤𞥆𞤢𞥄𞤴 𞤶𞤢𞤤𞥆𞤮 𞤼𞤮 𞤀𞤪𞤭 𞤬𞤮𞤵𞤲'𞤣𞤢.
*𞤉 𞤴𞤫𞥅𞤱𞤼𞤫𞤪𞤫 𞤀𞤥𞤢𞤣𞤮𞤵 𞤥𞤮𞤵𞤷𞤼𞤢𞤪𞤢 𞤼𞤸𞤭𞤢𞤥. (𞤈𞤢𞤣𞤭𞤮 𞤬𞤵𞤤𞤩𞤫)
 
[[𞤕𞤢𞤼é𞤺𞤮𞤪𞤭𞤫:𞤊𞤵𞤤𞤩𞤫]]
[[𞤕𞤢𞤼𞤫𞤺𞤮𞤪𞤴:𞤍𞤫𞤥𞤯𞤫]]
122

modifications

Dosol peerorgol